Maaike M B W Dooper

Seniorrådgiver forskningsadministrasjon

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Seksjon for Forskning og innovasjon
Campus Vestfold (G4-48)

Ansvarsområder

  • IPR (immateriele rettigheter)
  • patenter
  • Kommersialisering
  • Forskerstøtte
  • Søknadsskriving
  • Avtaler
  • Ekstern finansiering
  • EU
  • Prosjektutvikling
  • TTO

Kompetanse

Immaterielle rettigheter, avtaler, teknologi transfer, patentering, prosjektledelse og skriving av søknader.
Doktorgrad fra Nederland (2004) innenfor medisinsk vitenskap og over 15 års erfaring med forskning på inflammatoriske sykdommer bl.a. allergi.

Publikasjoner

2016

1Dooper, Maaike; Plassen, Christin; Myrset, Heidi; Lybeck, Kari; Lindvik, Helene; Egaas, Eliann.
A fusion protein consisting of recombinant Ara H 2 and a C terminal part of FGL2 for the treatment of peanut allergy. EAACI Allergy School on Allergen Immunotherapy; 2016-04-07 - 2016-04-09
UiO VETINST
 

2Myrset, Heidi; Dooper, Maaike; Plassen, Christin; Egaas, Eliann.
Binding between An Ara H 2-FGL2 Fusion Protein And The Inhibitory Receptor FcgammaRIIb, As Measured By Microscale Thermophoresis (MST). EAACI Allergy School on Allergen Immunotherapy; 2016-04-07 - 2016-04-09
UiO VETINST
 

2015

3Dooper, Maaike; Egaas, Eliann.
ALLERVACC - A novel type vaccine against allergy. Insight Projects 2015 s. 22-23
VETINST
 

4Dooper, Maaike; Plassen, Christin; Dollner, Ralph; Lybeck, Kari; Egaas, Eliann.
The effect of acidic conditions on the allergenicity of house dust mite allergens. 13th Immunology Winter School 2015; 2015-02-05 - 2015-02-08
OUS VETINST
 

2014

5Fæste, Christiane Kruse; Jonscher, Karen R.; Dooper, Maaike; Jacobsen, Wolfgang Mathias; Moen, Anders; Daschner, Alvaro; Egaas, Eliann; Christians, Uwe.
Characterisation of potential novel allergens in the fish parasite Anisakis simplex.. EuPA Open Proteomics 2014 ;Volum 4. s. 140-155
UiO VETINST
 

2013

6Myrset, Heidi; Barletta, B.; Di Felice, G.; Egaas, Eliann; Dooper, Maaike.
Structural and Immunological Characterization of Recombinant Pan b 1, a Major Allergen of Northern Shrimp, Pandalus borealis. International Archives of Allergy and Immunology 2013 ;Volum 160.(3) s. 221-232
VETINST
 

7Myrset, Heidi; Faeste, C.K.; Kristiansen, Per Eugen; Egaas, Eliann; Dooper, Maaike.
Mapping of the immunodominant regions of shrimp tropomyosin Pan b 1 by basophil activation test and skin prick test. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology 2013 ;Volum 68. s. 34-34
UiO VETINST
 

8Myrset, Heidi; Fæste, Christiane Kruse; Dooper, Maaike.
Mapping of the immunodominant regions of shrimp tropomyosin Pan b 1 by basophil activation test and skin prick test. EAACI; 2013-06-22 - 2013-06-26
UiO VETINST
 

9Myrset, Heidi; Fæste, Christiane Kruse; Kristiansen, Per Eugen; Dooper, Maaike.
Mapping of the Immunodominant Regions of Shrimp Tropomyosin Pan b 1 by Human IgE-Binding and IgE Receptor Crosslinking Studies. International Archives of Allergy and Immunology 2013 ;Volum 162.(1) s. 25-38
UiO VETINST
 

2012

10Dooper, Maaike.
Ny type vaksine for behandling av inflammatoriske sykdommer.. Fagseminar; 2012-11-26 - 2012-11-26
VETINST
 

11Dooper, Maaike.
Utvikling av vaksine mot rekeallergi. Helserådet 2012 ;Volum 20. s. 31-31
VETINST
 

12Fæste, Christiane Kruse; Dooper, Maaike; Jacobsen, Wolfgang Mathias; Daschner, Alvaro; Egaas, Eliann; Jonscher, Karen R.; Christians, Uwe.
Potential new allergens of the fish parasite Anisakis simplex. 126th AOAC Annual Meeting and Exposition.; 2012-09-30 - 2012-10-03
OUS UiO VETINST
 

2011

13Fæste, Christiane Kruse; Dooper, Maaike; Daschner, Alvaro; Egge-Jacobsen, Wolfgang; Egaas, Eliann.
Identification of Novel Allergens in the Fish Parasite Anisakis Simplex. XXII World Allergy Congress; 2011-12-04 - 2011-12-08
VETINST
 

14Dooper, Maaike.
Vaksine som erstatning for matrestriksjon ved matallergi.. Phadia konferanse; 2011-11-02 - 2011-11-02
VETINST
 

15Dooper, Maaike; Myrset, Heidi; Egaas, Eliann; Van Do, Thien; Florvaag, Erik.
IgE-Mediated Responses towards Fish Parasite Anisakis, Crab and House Dust Mite in Norwegian Shrimp Allergic Individuals. XXII World Allergy Congress; 2011-12-04 - 2011-12-08
HAUKELAND VETINST
 

2010

16Dooper, Maaike; Fredriksen, Agnete; Myrset, Heidi; Egaas, Eliann.
Design of a Vaccibody against food allergy.. World Immune Regulation Meeting-IV; 2010-03-29 - 2010-04-01
OUS UiO VETINST
 

17Dooper, Maaike; Fredriksen, Agnete; Myrset, Heidi; Egaas, Eliann.
Novel allergen specific DNA vaccine for the modulation of the IgG response in allergy.. 8th EAACI-GA2LEN-Immunology Winter School; 2010-02-11 - 2010-02-14
OUS UiO VETINST
 

18Myrset, Heidi; Dooper, Maaike.
IgE binding towards five peptides covering the entire sequence of Tropomyosin from the Northern Atlantic shrimp Pandalus Borealis.. The 4th International Symposium on Molecular Allergology; 2010-10-29 - 2010-10-31
VETINST
 

19Myrset, Heidi; Dooper, Maaike; Thompson, Keith M; Egaas, Eliann.
Recombinant tropomyosin from Pandalus borealis as model allergen for a novel vaccine against food allergy.. 8th EAACI-GA2LEN-Immunology Winter School; 2010-02-11 - 2010-02-14
UiO VETINST
 

2009

20Dooper, Maaike; Plassen, Christin; Holden, L.; Lindvik, Helene; Fæste, Christiane Kruse.
Immunoglobulin E Cross-Reactivity Between Lupine Conglutins and Peanut Allergens in Serum of Lupine-Allergic Individuals. Journal of investigational allergology & clinical immunology 2009 ;Volum 19.(4) s. 283-291
OUS VETINST
 

21Myrset, Heidi; Thompson, Keith M; Dooper, Maaike.
Therapeutic vaccine against food allergy.. AllergenVaccines - International workshop on current problems in allergen vaccine development and manufactoring; 2009-10-18 - 2009-10-23
UiO VETINST
 

2008

22Dooper, Maaike; Plassen, Christian; Holden, Lise; Moen, Lena H; Namork, Ellen; Egaas, Eliann.
Antibody binding to hazelnut (Corylus avellana) proteins: the effects of extraction procedure and hazelnut source. Food and Agricultural Immunology 2008 ;Volum 19.(3) s. 229-240
FHI VETINST
 

23Holden, Lise; Sletten, Gaynour B Gordon; Lindvik, Helene; Fæste, Christiane Kruse; Dooper, Maaike.
Characterization of IgE binding to lupin, peanut and almond with sera from lupin-allergic patients.. International Archives of Allergy and Immunology 2008 ;Volum 146.(4) s. 267-276
UiO VETINST
 

2007

24Dooper, Maaike.
Unexpected detection of hazelnuts by a monoclonal antibody used in the detection step of an ELISA for Lupinus spp.. IXth International Conference on Agrifood Antibodies (ICAFA); 2007-09-10 - 2007-09-13
VETINST
 

25Dooper, Maaike; Holden, Lise; Faeste, C.K.; Thompson, Keith M; Egaas, E..
Monoclonal antibodies against the candidate lupin allergens alpha-conglutin and beta-conglutin. International Archives of Allergy and Immunology 2007 ;Volum 143.(1) s. 49-58
OUS UiO
 

26Dooper, Maaike; Holden, Lise; Thompson, Keith M; Fæste, Christiane Kruse.
A homologous sequence between Lupinus spp. (lupin) and Prunus dulcis (almond) allergens recognized by the anti-lupin monoclonal antibody.. The XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology; 2007-06-09 - 2007-06-13
UiO VETINST
 

27Holden, Lise; Moen, Lena Haugland; Sletten, Gaynour B Gordon; Dooper, Maaike.
Novel polyclonal-monoclonal-based ELISA utilized to examine lupine (Lupinus species) content in food products.. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2007 ;Volum 55.(7) s. 2536-2542
VETINST
 

2006

28Dooper, Maaike; Holden, Lise; Fæste, Christiane Kruse; Thompson, Keith M; Egaas, Eliann.
Monoclonal antibodies against the candidate lupine allergens alpha-conglutin and beta-conglutin. Norwegian Society for Immunology (NSI); 2006-11-20 - 2006-11-20
UiO VETINST
 

2005

29Dooper, Maaike; Fæste, Christiane Kruse; Holden, Lise; Thompson, Keith M; Egaas, Eliann.
Detection of the major fish allergen parvalbumin by monoclonal antibodies.. VIII ICAFA; 2005-09-10 - 2005-09-13
UiO VETINST