Mari Bogen Sparby

Nestleder

Personal- og organisasjonsavdeling
Seksjon for lønn og personaltjenester
Campus Ringerike (A 405)

Ansvarsområder

Nestleder SLP

Lønnsansvarlig: Rektorat og IØMJ(HH)

BHT campus Ringerike

Jubileer campus Ringerike

Div. lønn/pers. oppgaver campus Ringerike

Kompetanse

CV

Publikasjoner