Marit Müller De Bortoli

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-140)
PhD prosjekt: Livstilrelatert helse i Telemark. Er det en sammenhengen mellom livsstil risikofaktorer, arbeidsevne og helserelatert livskvalitet? Dette PhD prosjektet er en delstudie av Telemarkstudien. Dette er en befolkningsstudie som kartlegger luftveissykdom og påvirkning av ulike faktorer over tid blant voksne (16-50 år) i Telemark. I 2013/2014 ble det samlet inn spørreskjemaer og forskningspoliklinikk ved sykehuset i Telemark (2014/2015). Forskningspoliklinikken inviterer mennesker med astma og friske kontroller (ca 1300 personer). Her blir det samlet inn utfyllende spørreskjemaer om generell helse, slitenhet, og spesifikk selvopplevd kontroll over astma. Videre blir det samlet inn målinger av høyde, vekt, hofte og midjemål og blodprøver. Det vil også bli utført en lungefunksjonsprøve. Intensjonen er å følge deltakerne i 20 år. Første del av min delstudie fokuserer på sammenhengen mellom livsstilsfaktorer som kosthold, fysisk aktivitet, røyking og overvekt/fedme og selvopplevd arbeidsevne i den generelle befolkningen. Andre del av min delstudie ser på sammenhengen mellom disse livsstilfaktorene og selvopplevd arbeidsevne, sykemelding og respiratorisk symptomer hos personer med astma og personer uten astma. Den ønsker å se om sammenhengen er mer tilstede for mennesker med en kronisk sykdom. De to første delstudiene bruker data fra spørreskjema samlet inn 2013/2014. Siste del av dette PhD prosjektet skal fokusere på den prospektive oppfølgingen som skal gjennomføres i 2018-2019. Her vil en fokusere på sammenhengen mellom livsstil risikofaktorer og selvopplevd arbeidsevne og helserelatert livskvalitet.