Mette Tøien

Faggruppeleder / Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4202)

Ansvarsområder

  • Faggruppeleder i Drammen
  • Emneansvar sammen m Professor Fagerström for emnet Introduksjon til Master i avansert klinisk sykepleie MAKS 610
  • Emneansvar MAKS 630 Farmakologi
  • Emneansvar MAKS 720 Poliklinisk skadebehandling
  • Praksislærer Bachelorutdanningen i sykepleie: spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
  • Underviser innen forebyggende og helsefremmende arbeid for studenter på ulike nivåer

Kompetanse

Faglige interesseområder:
Helsefremmende og forebyggende arbeid blant eldre, helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk, geriatri og gerontologi, avansert klinisk sykepleie, kompetanseutvikling og kontinuerlig læring i sykepleie, utvikling av klinisk kompetanse i sykepleie.

 

CV

Utdanning:
Master i sykepleievitenskap, Anestesisykepleier, Faglig veileder, PhD-student.
Prosjekter:
"Kan helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk støtte den eldres helseressurser og muligheter til et godt liv i eget hjem?"

Publikasjoner