Monica Bjerklund

Seniorforsker

Eksterne
Telemarksforsking
Campus Bø ()
Monica Bjerklund er seniorforsker i velferd og kommune og dosent i spesialpedagogikk ved Telemarksforskning. Hun har 20 års erfaring fra forskning, undervisning og ledelse i UH-sektoren. Bjerklund forsker innen områdene velferd, systemrettet arbeid, barn, unge, barnevern, sosialt arbeid, spesialpedagogikk og pedagogikk.

Ansvarsområder

Kompetanse

CV