Neema Kaaya

Stipendiat

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 303)
My name is Neema Daniel Kaaya. I am a PhD Research Fellow at the University of South-Eastern Norway in the School of Business.

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner