Neringa Tullut

Studieveileder/rådgiver

USN Handelshøyskolen
Adm, Handelshøyskolen
Campus Ringerike (E 108)
Studieveileder i Institutt for økonomi, markedsføring og jus

Ansvarsområder

Studieveileder for:

  • Master i økonomi og ledelse
  • Siviløkonom - master
  • Bachelor i markedsføringsledelse

Studieplaner og emner i FS og EPN.

Innpass av annen utdanning og emnefritak.

Oppfølging av studieprogresjon.

Utdanningsplaner og emnevalg.

Vitnemål.

Opptak til enkeltemner.

Tilrettelegging i studiesituasjon.