Noureddine Bouhmala

Førsteamanuensis

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (D3-60)