Ole Petter Hjelle

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-55)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner