Pål Runsjø

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Vestfold (D1-24)
Musikklærer. Musiker.

Ansvarsområder

 • Undervisning
 • Undersøkelser
 • Underholdning

 

Kompetanse

 • Undervisning
 • Undersøkelser
 • Underholdning

CV

 • 84 Musikklærer
 • 86 Musiker
 • 91 Økonomi
 • 95 Hovedfag i musikkvitenskap
 • 05 Førstelektor i musikk

Publikasjoner

Se Cristin