Ragnhild Elisabeth Lund

Ragnhild Elisabeth Lund

Professor i engelsk / engelskdidaktikk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-28)
De siste årene har jeg utviklet og undervist et nettbasert engelskkurs for lærere (Kompetanse for Kvalitet, Engelsk 1 for trinn 1-7). Jeg underviser også et emne i akademisk skriving for PhD-studenter, og jeg veileder bachelor-, master- og PhD-kandidater. Forskningsarbeidet mitt er for tiden spredt på ulike prosjekter: innholdet i engelsklæreverk, læreres utbytte av videreutdanningskurs, lærebokhistorie.

Ansvarsområder

Lenke til Cristin

Kompetanse

Forskernettverk

Klassromsforskning og kvalitet i undervisning

Forskergruppa for læremiddelhistorie og -analyse

CV

Utdanning

1975        Lærerprøva, Bergen lærerhøgskole.

1977/78   Et års studieopphold ved University of California / Berkeley.

1979        Hovedfag i engelsk, Universitetet i Trondheim, med oppgaven Towards Ideological Clarity. A Study of Imamu Amiri Baraka's Plays.

1999/2000 Fulbright-stipendiat, University of Colorado / Boulder.

2007         Dr. art. i engelskdidaktikk fra Universitetet i Bergen, med avhandlingen Questions of Culture and Context in English Language    Textbooks. A Study of Textbooks for the Teaching of English in Norway.

Arbeidserfaring

1979-1992      Høgskolelektor i engelsk, Nesna lærerhøgskole (permisjon 1989-91).

1989-1991      Prosjektleder Regionalt kultursamarbeid i Nordland, Nordland fylkeskommune.

1990-1992      Freelance journalist, Rana Blad.

1992 - dd       Høgskolelektor / førsteamanuensis / professor i engelsk / engelskdidaktikk ved Høgskolen i Vestfold / Høgskolen i Buskerud og Vestfold / Høgskolen i Sørøst-Norge / Universitetet i Sørøst-Norge.

2017-2019     Professor II, NORD universitet

Publikasjoner

2020

 • Textbook analysis: The case of the first Nicaraguan ELT series (with Nahúm Torrez). ELT Journal (in press)
 • Patriotism, discipline and joy in early Nordic school songbooks (with Johan Tønnesson). (Til fagfellevurdering hos Brill forlag. Del av en antologi om lærebokhistorie i Norden, redigert av bl a Merethe Roos, Kjell Lars Berge og Henrik Edgren)
 • Teaching and learning materials. I Dypedahl, Magne, Christian Carlsen & Sarah Hoem Iversen (red.). Teaching and Learning English (2nd ed). (in press)
 • Dypedahl, Magne & Ragnhild Lund (red.). Teaching and Learning English Interculturally. Cappelen Damm (in press)
  • Intercultural learning and global citizenship in the English language classroom (med Magne Dypedahl). I Teaching and Learning English Interculturally. Cappelen Damm (in press)
  • Language learning and intercultural learning. I Teaching and Learning English Interculturally. Cappelen Damm (in press)
  • Intercultural learning in the classroom: some general principles (med Maria Casado Villanueva). I Teaching and Learning English Interculturally. Cappelen Damm (in press)

2019

 • Questions of Culture and Context in English Language Textbooks. A Study of Textbooks for the Teaching of English in Norway. I Brevik, Lisbeth M. & Ulrikke Rindal (red). English didactics in Norway - a collection of doctoral research 1988-2018. Oslo: Universitetsforlaget. 

2018

 • Writing in English (med Maria Casado Villanueva). I Bøhn, Henrik, Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.). Teaching and Learning English. Oslo: CappelenDamm. 
 • Skriving i fremmedspråk (med Maria Casado Villanueva). I Bjørke, Camilla, Magne Dypedahl og Åsta Haukås (red.). Fremmedspråksdidaktikk. 2. utg. Oslo: CappelenDamm. 

2017

 • Why should learners of English read? Norwegian English teachers’ notions of EFL reading. (Med Anja Synnøve Bakken som førsteforfatter). Teaching and Teacher Education. International Journal of Research and Studies 2017 (70), 78-87.
 • «I feel much more confident now.» Om engelsklærere og videreutdanning. (Med Therese Tishakov). I Kverndokken, Kåre, Norunn Askeland & Henriette Hogga Siljan (red). Kvalitet og kreativitet i klasserommet – ulike perspektiver på undervisning. Bergen: Fagbokforlaget / Landslaget for norskundervisning, 171-192.

2016

 • Searching for the indigenous: Urfolk i engelskverket Searching. I Askeland, Norunn & Bente Aamotsbakken (red). Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Kristiansand: Portal forlag, 15-33.
 • English for Teachers and Learners (Med Mona Evelyn Flognfeldt). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Handwriting as a tool for learning in ELT. ELT Journal 70/1, 48-56.

2015

 • All write: Samarbeid om skriving i engelskopplæringen. Nordic Journal of Modern Language Methodology, 3 (2), 62-73.

2014

 • Writing in EFL teachers’ education. Acta Didactica Vol. 8, nr. 1, 1-18. 
 • Kulturkunnskap og språkopplæring. I Bjørke, Camilla, Magne Dypedahl & Gro-Anita Myklevold (red). Fremmedspråksdidaktikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 168-179.
 • Skriving i språkfagene. I Bjørke, Camilla, Magne Dypedahl & Gro-Anita Myklevold (red). Fremmedspråksdidaktikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 43-57.

2013

 • Bli bedre i engelsk. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Skriving i engelsk fellesfag, Vg1. (Med Fredrik Borgen). I Askeland, Norunn & Bente Aamotsbakken (red). Syn for skriving. Læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 151-170.
 • Skriveoppgaver i to engelsklæreverk for mellomtrinnet. I Askeland, Norunn, Eva Maagerø & Bente Aamotsbakken (red). Læreboka. Studier i ulike læreboktekster. Trondheim: Akademika forlag, 83-101.

2012