Rakel Rohde Næss

Førstelektor / Studiekoordinator

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-34)
Førstelektor i pedagogikk.

Ansvarsområder

  • Programkoordinator for pilotering av nye mastere i grunnskolelærerutanningene.
  • Programkoordinator for grunnskolelærerutdanning 1-7 i Sandvika
  • Foreleser i pedagogikk på master, i grunnskolelærerutdanningene og på lektorutdanningen.  

Kompetanse

CV

Publikasjoner