Runar Bakken

Dosent Emeritus

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-103A)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Curriculum Vitae

 

Navn: Runar Bakken

Født: 17.01.52

 

Dosent emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Faglig interessefelt
Omsorg- og velferdstjenester, kjønn, klasse, kompetanseutvikling og rekruttering. Gerontologi. Har blant annet skrevet bøkene:

Modermordet: om sykepleie, kjønn og kultur. Universitetsforlaget(2001) Medforfatter til Maktens Samvittighet (Gyldendag akademiske 2002), Mann i ingenmannsland: et essay om menn og omsorg, hjemme og ute. Fagbokforlaget(2004). Englevakt. Rekruttering til en eldreomsorg i krise. Forlaget Manifest(2009) Frykten for alderdommen (2014) Res Publica Forlag. Medforfatter til Omsorgsarbeidets sosiologi (2016) Fagbokforlaget. Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle (2018) Fagbokforlaget.

 

 

Forskningsprosjekter.

1999-2002:     Demokrati- og maktutredningsprosjekt.

2001-2005:      Studentmasse i endring. Ny pedagogisk utfordring. Regionalt forskningsprosjekt

2000-2004:     Kjønn - sykepleie og rekruttering

2003-2004:     Kvinnelig bemanning. På oppdrag fra NSF

2004    :           Mann i ingenmannsland

2005-2008:     Evaluering av Evuk (kompetansehevingsprosjekt i kommunal sektor –

4 kommuner i Hordaland ledet av Sissel Tollefsen og Tone Mekki)

2007-2009:      Menn i omsorgsyrker (MiO) faglig leder av prosjektet

2010:               På leting etter kjønn i sykepleiefaglig pensumlitteratur.

2012:               Holdninger til formell utdanning blant ufaglærte innen kommunal pleie- og                      omsorgssektor

2012-14:         Hva innebærer det å eldes og leve som gammel

2016:               Forskningsgruppen Eldreforsk: Tematikk: «Transitions»                

 

Foredrag/konferanser

I perioden 2001 – 2010 og i sammenheng med spesielt forskningsprosjektene og publikasjonene: "Modermordet" og "Maktens samvittighet" og "Mann i ingenmannsland", ”Kvinnelig Bemanning”, ”MiO-prosjektet”, ”Englevakt”, «Frykten for alderdommen» - undervisnings- og foredragsvirksomhet og konferansebidrag ved en rekke institusjoner over hele landet og i Norden knyttet til overnevnte tematikk.

 

Utdanning:

2010:               Dosent

2002:               Førstelektor

1994:               Hovedfag pedagogikk - Universitetet i Oslo

1987:               Grunnutdanning sykepleie - Telemark sykepleierhøgskole

1982:               Teatervitenskap mellomfag - Universitetet i Bergen

1976:               Sosialpedagogikk mellomfag - Universitetet i Oslo

1973:               Eksamen Philosophicum - Universitetet i Oslo

1971:               Eksamen Artium - naturfaglinjen - Ski Gymnas.

 

Faglige stillinger ved HiT

1988:               Fast ansatt som høgskolelærer

1988-1993:     Høgskolelærer innenfor grunnutdanningen 1. studie år.

1994:               Fast ansatt som høgskolelektor

1994-1997:      Studieleder/instituttleder for grunn- og videreutdanningen ved institutt for helsefag.

1997- 1998:     Studiekoordinator innenfor grunnutdanning.

2001- 2003:     Seksjonsleder for de samfunnsfaglige fagområdene - grunn- og videreutdanning.

2002:               Opprykk til Førstelektor

2006 – 2009    Instituttleder ved institutt for helsefag HiT

2010:               Opprykk til Dosent

2010:                50 % tilsatt i senter for omsorgsforskning – sør – HiT/UiA

2014:               70 % fagtilsatt institutt for helsefag

2015:               Leder av førstelektorprogrammet ved HiT

 

 

Publikasjoner - oppførelser

1976:               Jug meg en saga - Perleporten teatergruppe. Dramatikk. Oppført i Oslo. Turnè i Norge 1976/77.

1978:                          Klassebilde - Perleporten teatergruppe. Dramatikk. Oppført i Oslo. Turnè i Norge.1978.

1983:               Ugrass - Teatret- Rundt-Omkring. Dramatikk. Oppført i Bergen - Den Nationale Scene. Bergen. Turnè Vest- og Sør-Norge 1983/84.

1989:               Hunden er Løs. Dramatikk. Oppført i Oslo. National Theatheret. Torshov.          

1991:               Skyggebilder NRK-radioteater.

1992:               "Mor" og "Far" i Pedagogikken. Artikkel. Museumspedagogisk tidskrift.

1994:               En sann Svir Oslo. Dramatikk. Dramatikerfestivalen. Oslo. Produksjon; Teater Ibsen - Skien.

1997:               Verdikommisjonen og Etterpåklokskap. Artikkel. Morgenbladet.

1998:               En Sann Svir i antologi. Dramatikk. Solum Forlag. Oslo

2001:               Skapende eller lammende paradokser. Artikkel. Dramatisk Årbok.

2001:               Modermordet – om sykepleie, kjønn og kultur. Universitetsforlaget           

2002:                          Maktens samvittighet. Om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten. Gyldendal Akademisk.

2002:               Studentmasse i endring. Ny pedagogisk utfordring. Rapportserie HiT

2004:               Kvinnelig bemanning. Rapport. Norsk sykepleieforbund.

2004:                          Mann i ingenmannsland: et essay om menn og omsorg, hjemme og ute. Fagbokforlaget.

2004:               Vi blir rikere og friskere, men føler oss dårligere og dårligere. Artikkel Morgenbladet

2005:               På tur i ingenmannsland. Artikkel. Tidsskriftet Sykepleien

2005:              Venstresiden og velferdsstatens virkefelt. Kronikk: Morgenbladet

2005:               Alderdom og det kulturelle modermordet. Kronikk. Morgenbladet.

2007:               Kompetanse kvalitet og rekruttering. Kronikk. Telemarksavisa.

2008:               Om å tre seg innpå kniven, uten å vite det. Artikkel. Morgenbladet

2009:               Englevakt om rekruttering til en eldreomsorg i krise. Forlaget Manifest.

2009:               Kompetanse og faglig infrastruktur i helse- og omsorgstjenestene. En

evaluering av EVUK-prosjektet. Rapport. Helsedirektoratet.

2009:               Rekruttring til en eldreomsorg i krise. Kronikk: Dagsavisen.                  

2009:              Helsepolitisk trafficing. Kronikk. Telemarksavisa.

2009:              Rekruttering til en eldreomsorg i krise. Kronikk: Varden

2009:               Englene i eldreomsorgen. Kronikk. Klassekampen

2010:               På leting etter kjønn i sykepleiefaglig pensumlitteratur. Rapport nr.1. Senter                    for omsorgsforskning – sør. HiT/UiA

2010:               Ingenting kommer av seg selv. Kronikk. Tidsskiftet Fagbladet

2010:               Paradis på jord. Kronikk. Tidsskriftet Sykepleien 2010 nr. 10

2012:               Holdninger til formell utdanning blant ufaglærte innen kommunal pleie- og omsorgssektor. Rapportserie nr.8 2012 -senter for omsorgsforskning – Sør.

2012:               Ufaglærte behandler sykehjemspasienter. Kronikk – Dagsavisen – 28.8.12

2014:               Alderdommens parallelle virkelighet. Essay. Morgenbladet

2014:               Alderdommen – en uvirkelig virkelighet. Kronikk. Morgenbladet

2014:               Frykten for alderdommen. Om å eldes og leve som gammel. Res Publica Forlag

2016:               Forestillinger om alderdom – betydninger for omsorgsarbeid  I:  Omsorgsarbeidets sosioligi . red C. B. Neumann, N. Olsvold og T. Thalgaard. Fagbokforlaget

2018:               Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle: Fagbokforlaget (kommer)

 

Publikasjoner

https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=319561&la=no&action=sok