Søren Rapple

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Notodden (L-211)