Stein Laugerud

Førstelektor i pedagogikk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-15)

Ansvarsområder

  • Bacheloroppgave GLU 1-7
  • Skolebasert Kompetanseutvikling
  • Begynneropplæring

Kompetanse

CV

Tromsø kommune, Hamna skole
Lærer                                                                                    Aug 1997 – Juni 1998

Universitetet i Tromsø

Seminarleder (inst for ped)                                                   Aug 1998 ‑ Des 1999

Terminalvakt/support deltid (IT avd)                                   Aug 1999 ‑ Juni 2000

Nasjonalt senter for telemedisin

Prosjektleder ‑ ungdom og netthelse                                   Juli 2000 – Mars 2002

Universitetet i Tromsø

Universitetslektor                                                                Mars 2002 – Des 2004

Stipendiat                                                                             Des 2004 – Des 2008

Universitetslektor                                                                 Des 2008 – Sept 2009

 

Høgskolen i Vestfold

Instituttrådgiver (25%st)                                                         Aug 2011 – Aug 2012 Høgskolelektor                                                                      Sept 2009 – dags dato

 

Publikasjoner

Felles bekymring metoden. Oversatt fra svensk (Anatol Pikas Gemensamt bekymmer metoden AMA dataservice. Uppsala 1998) Intern publikasjon ved UITØ 1999

*Laugerud S. (2000) Uønsket Oppførsel i skolen, en pedagogisk tilnærming Hovedfagsavhandling i pedagogikk. Universitetet i Tromsø vår 2000

Johnsen, J.A., Laugerud, S. (2002) ”Kartlegging av norske helsenettsteder for ungdom”. NST-rapport 06-2002, i rapportserie fra Nasjonalt senter for telemedisin

*Rosenvinge, J. H., Laugerud, S. & Hjortdahl, P. (2003). Trust in health websites: a survey among Norwegian Internet users. Journal of Telemedicine and Telecare, 9, 161-166

*U-vett i samarbeid med IPE, Laugerud (prosjektleder) (2003) Studieplan for masterprogram i Voksenpedagogikk, internt UiTø

*Laugerud, S og Alexandersen, J (2003) Erfaringer fra prosjekter som anvender IKT i undervisningen. Intern rapport, Universitetet i Tromsø

*Alexandersen, J og Laugerud, S (2003) BITE – External evaluation, an assessment of main aims and contributions in BITE, a EU financed project within the Minerva action.

Laugerud, S and Fossland, T (2006) Learning Reasearch-methods Online - a case study of online teaching in higher education. Paper presented at research session at Netlearning 2006.

Anfinsen, Roar og Laugerud, Stein (2007) ”Nettdiskusjoner: Faglig dialog eller "- God dag, mann! - Økseskaft"?” i Om re-mediering av undervisning og læring gjennom samarbeid Norgesuniversitetets skriftserie nr. 2/2007

Fossland, Trine & Laugerud, Stein (2008) Fleksibel tilrettelegging av metodekurs på nettet, i Grepperud, Gunnar (red.): For folk flest - fleksibel utdanning i praksis, Gyldendal Akademisk 2008

Laugerud, Stein m.fl. (2013) Rapport Pilot skolebasert kompetanseutvikling Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud i samarbeid med Askim Kommune, Røyken Kommune og Stokke Kommune, Høgskolen i Vestfold 2013

Laugerud, Stein (2013), «IKT og didaktisk endringskompetanse» i Arbo m.fl. Utdanningssamfunnet og livslang læring : festskrift til Gunnar Grepperud, Oslo : Gyldendal akademisk 2013

Laugerud, Stein “Towards a model for Media-didactic literacy - Supporting teachers employ e-learning in their teaching”. (upublisert)

Laugerud S, Aamotsbakken B, og Askeland N (2013), Lesing, lekser og læring, Tilpasset opplæring og inkludering i den flerkulturelle skolen Oslo: Universitetsforlaget 2014

Maagerø E, Moskvil M E, Laugerud S (red) (2015) Flerkulturelt verksted Portal Akademisk 2015

Bjørnsrud H, Laugerud S og Stenshorne E (2015) “Noen sentrale temaer for tilrettelegging av skolebasert kompetanseutvikling” i Bjørnsrud (red) Skolebasert kompetanseutvikling Gyldendal Akademisk 2015.