Terje Bergerud

Terje Bergerud

Overingeniør

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (C-133)

Ansvarsområder

elektrolaboratorie 

sikkerhetsklarering  

el-sikkerhet

veiledning

 

Kompetanse

Inghøyskole

Bedriftsøkonom 

Faglig ansvarlig - elektorinstallatør

Publikasjoner