Theodorus Jozef Sikkes

Førstelektor

Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen ()
Noe av mine topics i undervisningen dreier seg om blant annet dramaturgi/ storytelling og assosierende indirekte kommunikasjon som strategiske virkemidler i Grafisk design. Fra det overordnede mål til design på detalj plan. Jeg underviser etter forksningsbaserte prinsipper som ligger bak det vi designer. Jeg forsøker å skape en bevisthet i hvorfor vi reagerer og handler på bakgrunn av god design/ god dramaturgi og storytelling. Dramaturgi og storytelling er en del av evolusjonsteorien, noe vi kan lese ut av hjerneforskningen. Hjernen frigir blant annet dopamin når den opplever følelsesladede hendelser, som når vi kjenner glede, blir sjokkert eller blir presentert for kunst, bilder og annet visuelt tiltrekkende presentasjon. Forhøyet aktivitet i belønningssystemet som frigir Dopamin skjer ikke når vi ser på ting som er nøtrale og ikke er visuelle tiltrekkende. I design sammenheng skaper vi visuell spenning og dynamikk gjennom bruk av design faglige virkemidler, som bruk av kontraster, form, farger, positive negativ rom, retning, bilder, illustrasjoner og assosiative fremstillinger; humoristisk eller dramatisk og så videre. Når dopamin frigis blir det lettere å huske budskapet og vi husker det med større nøyaktighet. Derfor er det viktig å kjenne sin målgruppe når man skal oversette informasjon til visuell kommunikasjon. Det er viktig å vite hva målgruppen reagerer på og hvilke virkemidler som trigger og frigjør denne dopamin. Hva som oppleves som spenning og visuelt tiltrekkende hos den ene oppleves ikke likt av den andre. Det igjen har med deres erfarings- og referansegrunnlag å gjøre.” Kunsten å kommunisere gjennom dramaturgi og storytelling bruker jeg også i min egen undervisning. Jeg forsøker å kommunisere men mine studenter (min målgruppe) gjennom dramaturgi og storytelling for å fremme læring. Jeg bruker dette bevist i mine foredrag men også under veiledning. Selve pedagogiken jeg bruker i undervisningen er basert på Learning-by-doing prinsippet. Learning by doing er en erfarings-pedagogikk som kom som en motreaksjon og et oppgjør med den tradisjonelle pedagogikken der direkte overføring i form av enveiskommunikasjon er mer typisk. Vi tilegner oss og etablerer personlig kunnskap og kunnskaps-strukturer på vår egen måte. Retningen fremhever viktigheten av læring som oppnås ved at studenter bygger på sine egen erfaringer og kunnskap og videreutvikler sine erfaringer gjennom nytt ervervet kunnskap, dette oppnås gjennom praktiske prosjekter som både motiverer og engasjerer. Dette står i motsetning til alle former for pugge-pedagogikk. Vesentlig for erfarings-pedagogikken er at erfaring er et toveisforhold hvor studenten på den ene siden er aktiv i forhold til sin omverden, men hvor studenten på den andre siden må ta konsekvensene som følger av egne prioriteringer, beslutninger og handlinger.

Ansvarsområder

Main courses:

  • Design Studio 1. First class
  • Design Studio 2. Third class
  • Portfolio & Personal Branding
  • Business and Industry knowledge

 

Kompetanse

University pedagogy
2012 - 2013​

SHKS
Master’s degree graphic design
1990 – 1996​

Marketing School Økern 
1989- 1991​​​

Courses  at Westerdal
1989- 1991

 

CV

1. lektor Associate professor Graphic designer AMG
HSN University South-East Norway
2005 -

SR designer
Itera Gazette Oslo Norway
1995 - 2005

Board Member
Grafill (organisation for visual communicators)
1996 - 2005

Teaching HIVolda
Courses in graphic design. Teaching and guidance.
2003 - 2004 (Volda/ Tyrkia)

Publikasjoner