Torunn Synnøve Mehus

Universitetslektor

Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen (6312)
Faggruppeleder ved Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap (Drammen). Programkoordinator og universitetslektor ved bachelorstudiet i Visuell kommunikasjon.

Ansvarsområder

Faggruppeleder:

 • Personalansvar
 • Arbeidsplaner
 • Rekruttering

 

Programkoordinator:

 • ansvarlig for å sikre faglig helhet i studieprogrammet i tråd med fakultetets strategi og NOKUTs studietilsynsforskrift §7 (innhold, oppbygging, læringsutbytter, undervisnings- og vurderingsformer, kopling til forskning, internasjonalisering, arbeidslivsrelevans og fagmiljøets sammensetning)
   
 • leder for studieprogrammets programutvalg 
   
 • faglig ansvarlig for at planlegging og gjennomføring av emnene i studieprogrammet skjer i samsvar med vedtatte rammeplaner, gjeldende forskrifter og studieplaner.
   
 • ansvarlig for at studieprogramevaluering, emneevaluering og studentevaluering blir gjennomført og fulgt opp i henhold til vedtatt system for kvalitetssikring på USN. 
   
 • ansvarlig for å koordinere arbeidet med den årlige revisjonen av studieplanen til programmet i henhold til gjeldende forskrifter, retningslinjer og frister på USN
   
 • ansvar for at timeplaner, eksamensplaner, oppnevning av eksterne sensorer, veiledningsavtaler blir satt opp og koordinert i samarbeid med studieadministrasjonen.
   
 • ansvar for å faglig vurdere og godkjenne søknader om innpassing av emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner og overgangsordninger for studenter som skifter studiested/program.

Kompetanse

Allmennlærerutdanning fra HiST (adjunkt)

Informatikk grunnfags- og mellomfagsemner fra NTNU, med pedagogiske IT emner og grafisk brukergrensesnitt. 

Hovedfag i Pedagogisk informasjonsvitenskap fra UIB (Cand.Polit), der jeg så på nettbasert lærerutdanning med bruk av aktivitetsteori.  

Har kompetanse i HTML, CSS, Responsive Webdesign, Wordpress, interaksjonsdesign, sosiale medier og digitale tjenester.

CV

Arbeidserfaring:

2019 - nå: Faggruppeleder 
2006 - nå: Programkoordinator ved Bachelorstudiet i Visuell kommunikasjon
2002 - nå: Tilsatt som lektor ved USN
2001 - 2002 : Tilsatt som Høgskolelærer ved USN


Utdanning:

NTNU - Digital rådgivning og prosjektledelse, 30 studiepoeng - 2016 – 2017

HSN - Delemne i Executive Master of Management, 30 studiepoeng - Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner. 2015-2016

NTNU - Delemne i Master of management, 7,5 studiepoeng -Sosiale medier i offentlig sektor. 2013 – 2014

HIB - Medie- og kommunikasjonsfag, 15 studiepoeng - Kreativ webdesign, med fokus på CSS. 2007 – 2007

UIB - Pedagogisk informasjonsvitenskap, Cand.polit. 2000 – 2002

Fjernundervisningsemner gitt i regi av Nettverksuniversitetet (NITOL/ NVU)., Informasjonsteknologi/pedagogikk. 1997 – 1999
Publisering på Internett (HiST) og Pedagogikk i åpen læring (HSH)

​NTNU - Grunnfags- og mellomfagsemner, Informasjonsteknologi. 1998 – 1999

HiST -  Allmennlærerutdanning, Adjunkt. 1996 – 2000

Kurs:

Qross - HTML5 / CSS3, RWD, Wordpress, Flexbox.

 

Linkedin

Publikasjoner