Torunn Synnøve Mehus

Torunn Synnøve Mehus

Universitetslektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen (6312)
Faggruppeleder ved Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap (Drammen). Programkoordinator og universitetslektor ved bachelorstudiet i Visuell kommunikasjon.

Ansvarsområder

Faggruppeleder:

 • Personalansvar
 • Arbeidsplaner
 • Rekruttering

 

Programkoordinator:

 • ansvarlig for å sikre faglig helhet i studieprogrammet i tråd med fakultetets strategi og NOKUTs studietilsynsforskrift §7 (innhold, oppbygging, læringsutbytter, undervisnings- og vurderingsformer, kopling til forskning, internasjonalisering, arbeidslivsrelevans og fagmiljøets sammensetning)
   
 • leder for studieprogrammets programutvalg 
   
 • faglig ansvarlig for at planlegging og gjennomføring av emnene i studieprogrammet skjer i samsvar med vedtatte rammeplaner, gjeldende forskrifter og studieplaner.
   
 • ansvarlig for at studieprogramevaluering, emneevaluering og studentevaluering blir gjennomført og fulgt opp i henhold til vedtatt system for kvalitetssikring på USN. 
   
 • ansvarlig for å koordinere arbeidet med den årlige revisjonen av studieplanen til programmet i henhold til gjeldende forskrifter, retningslinjer og frister på USN
   
 • ansvar for at timeplaner, eksamensplaner, oppnevning av eksterne sensorer, veiledningsavtaler blir satt opp og koordinert i samarbeid med studieadministrasjonen.
   
 • ansvar for å faglig vurdere og godkjenne søknader om innpassing av emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner og overgangsordninger for studenter som skifter studiested/program.

Kompetanse

Allmennlærerutdanning fra HiST (adjunkt)

Informatikk grunnfags- og mellomfagsemner fra NTNU, med pedagogiske IT emner og grafisk brukergrensesnitt. 

Hovedfag i Pedagogisk informasjonsvitenskap fra UIB (Cand.Polit), der jeg så på nettbasert lærerutdanning med bruk av aktivitetsteori.  

Har kompetanse i HTML, CSS, Responsive Webdesign, Wordpress, interaksjonsdesign, sosiale medier og digitale tjenester.

CV

Arbeidserfaring:

2019 - nå: Faggruppeleder 
2006 - nå: Programkoordinator ved Bachelorstudiet i Visuell kommunikasjon
2002 - nå: Tilsatt som lektor ved USN
2001 - 2002 : Tilsatt som Høgskolelærer ved USN


Utdanning:

NTNU - Digital rådgivning og prosjektledelse, 30 studiepoeng - 2016 – 2017

HSN - Delemne i Executive Master of Management, 30 studiepoeng - Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner. 2015-2016

NTNU - Delemne i Master of management, 7,5 studiepoeng -Sosiale medier i offentlig sektor. 2013 – 2014

HIB - Medie- og kommunikasjonsfag, 15 studiepoeng - Kreativ webdesign, med fokus på CSS. 2007 – 2007

UIB - Pedagogisk informasjonsvitenskap, Cand.polit. 2000 – 2002

Fjernundervisningsemner gitt i regi av Nettverksuniversitetet (NITOL/ NVU)., Informasjonsteknologi/pedagogikk. 1997 – 1999
Publisering på Internett (HiST) og Pedagogikk i åpen læring (HSH)

​NTNU - Grunnfags- og mellomfagsemner, Informasjonsteknologi. 1998 – 1999

HiST -  Allmennlærerutdanning, Adjunkt. 1996 – 2000

Kurs:

Qross - HTML5 / CSS3, RWD, Wordpress, Flexbox.

 

Linkedin

Publikasjoner