Trude Petterson

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Vestfold ()
Universitetslektor med erfaring hovedsakelig fra videregående skole. En stor interesse i mitt arbeid er samfunnsfagdidaktikk, der møtet med samfunnet i bevegelse og skolen er hovedfokuset Er veileder og bidragsyter på Utdanningsdirektorates PfDK MOOC, der gaming og gamification er hovedtema.

Ansvarsområder

Foreleser i:

  • samfunnsfag på grunnskolelærerutdanningen 
  • ledelse, utvikling og samarbeid på barnehagelærerutdanningen
  • samfunnsfag på barnehagelærerutdanningen

 

  • Utvikler og veileder på PfDK MOOC, hovedfelt gaming i samfunnsfag og KRLE

Kompetanse

Arbeidserfaring:

08- 2008

Vestfold fylkeskommune - Lektor med tilleggsutdanning

Norsk, samfunnsfag, medie- og informasjonskunnskap og politikk og menneskerettigheter.

01 - 07- 2017

Vestfold fylkeskommune - fagansvar - leder av samfunnsfag

 

11-2016 - 05- 2017

Veileder for PPU-studenter i samfunnsfagdidaktikk

01-2010 - 06-2010

Høgskolen i Østfold - Høgskolelektor (50%)

Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning - samfunnsfag.

 

11-2006 - 12-2008

Tønsberg kommune, Ringshaug ungdomsskole

Lektor med tilleggsutdanning 

 

09-2006 - 08-2007

Tønsberg kommune, Husvik skole

Lektor med tilleggsutdanning 

 

Interessefelt:

  • menneskerettigheter
  • gaming i undervisningen 
  • multikulturell forståelse i barnehage og skole
  • mobbing

Forskergrupper:

  • Forskergruppe i samfunnsfag
  • Kjønn og profesjon

CV

08-2007 - 06-2008 Høgskolen i Vestfold

Norsk, årsenhet

01-2005 - 06-2007 Universitetet i Oslo

Praktisk pedagogisk utdanning

01-2003 - 12-2005 Universitetet i Oslo

Master, Statsvitenskap 

08-1998 - 06-2000 Høgskolen i Oslo

Interfakultær cand.mag, Kommunalkandidatstudiet

08-1996 - 12-1997 Universitetet i Oslo -

Statsvitenskap grunnfag og mellomfag

Publikasjoner