Vibeke Mogstad

Øvingslærer innen sykepleie

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (L-119B)

Ansvarsområder

* Emneansvarlig E12

* psykisk helsearbeid

* tilknytningsforståelse

* veiledning

Kompetanse

* studier i coaching og kompetanseutvikling

* studier i helsefremmende arbeid

* studier i tilknytningsforstålse og samspill foreldre og barn

* COS-P veileder

CV

Publikasjoner