Wenche Hennie Bergland

Førsteamanuensis

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi
Campus Porsgrunn (E-225)

Ansvarsområder

  • Forskning: Medlem av forskningsgruppen Miljøbioteknologi med hovedfokus på biogassproduksjon i anaerobe prosesser.
  • PhD: Veileder/biveileder for PhD stipendiater innen miljøbioteknologi
  • Master i Energy and Environmental Technology: Veileder i Masterprosjekt og Masteroppgave
  • Bachelor i ingeniørfag: Underviser i Fysikalsk kjemi, veileder i Entreprenørskap og Studentbedrift, veileder i Bachelor oppgave, fagsjef i Tverrfaglig prosjektarbeid, veileder for studentprosjektgruppe (F1).
  • Representerer doktorprogrammet Prosess, Energi og Automatiseringsteknikk i HSN sitt Forskningsutvalg.

Kompetanse

CV

Publikasjoner

 

Populærvitenskapelig formidling:

https://www.tu.no/artikler/wenche-lager-biogass-50-ganger-mer-effektivt/277359    https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/revolusjonerer-biogass-produksjon-article185986-7457.html   

Bergland, Wenche Hennie: Ren energi fra møkk – møkk blir biodrivstoff. Presentasjonen vant Forskningsrådets konkurranse «RENERGI Grand Prix» på sluttkonferansen for RENERGI-programmet «Er forskningen på rett spor?» på Scandic Hotell Fornebu 20-21 nov. 2012. http://www.forskningsradet.no/prognett-renergi/Nyheter/Seiret_med_fortelling_om_mokk_og_biogass/1253981742254&lang=no

Bergland, Wenche Hennie: Biogassproduksjon fra organisk avfall. Presentasjon i semifinale i stipendiatkonkurransen «Forsker Grand Prix» under Forskningsdagene, Universitetet i Agder, Grimstad 20. sept. 2012.

 

Journaler:

Sanjay Shah, Wenche Hennie Bergland, Rune Bakke, 2017. Methane from Syngas by Anaerobic Digestion. In proceedings of SIMS 2017 the 58nd International Conference of Scandinavian Simulation Society. Linköping Electronic Conference Proceedings 2017 (138) s. 114-120.

Anna Synnøve Nordgård, Wenche Hennie Bergland, Olav Vadstein, Vladimir Mironov, Rune Bakke, Kjetill Østgaard and Ingrid Bakke, 2017.  Anaerobic digestion of pig manure supernatant at high ammonia concentrations characterized by high abundances of Methanosaeta and non-euryarchaeotal archaea. Scientific Reports 2017; Volume 7:15077. s. 1-14.

Wenche Hennie Bergland, Rune Bakke. Modelling Anaerobic Digestion during Temperature and Load Variations. International Journal of Energy Production and Management 2016; Volum 1.(4) s. 393-402. Presented at the international conference Energy Quest in Ancona, Italy. 6-8 September 2016.

Bergland, W.H., Dinamarca, C., Torabzadegan, M., Nordgård, A.S.R., Bakke, I., Bakke, R., 2015. High Rate Manure Supernatant Digestion. Water Research 76, 1-9. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2015.02.051

Bergland, W.H., Dinamarca, C., Bakke, R., 2015. Temperature effects in Anaerobic Digestion Modeling. In proceedings of SIMS 2015 the 56nd International Conference of Scandinavian Simulation Society. Linköping Electronic Conference Proceedings 2015.  http://www.ep.liu.se/ecp/article.asp?issue=119&volume=&article=026

Anna Synnøve Røstad Nordgård, Wenche Bergland, Rune Bakke, Olav Vadstein, Kjetill Østgaard and Ingrid Bakke, 2015. Microbial community dynamics and biogas production from manure fractions in sludge bed anaerobic digestion. Journal of Applied Microbiology.  119 (6), 1573-83. doi: 10.1111/jam.12952

Bergland, W.H., Dinamarca, C., Bakke, R. Efficient biogas production from the liquid fraction of dairy manure. Renewable Energy & Power Quality Journal (RE&PQJ), No.12, April 2014. http://www.icrepq.com/icrepq'14/519.14-Bergland.pdf

Bergland, W.H., Dinamarca, C., Bakke, R. Effects of Psychrophilic Storage on Manures as Substrate for Anaerobic Digestion. BioMed Research International, vol. 2014, Article ID 712197, 8 pages, 2014. http://dx.doi.org/10.1155/2014/712197

 

Konferanseartikler/postere:

Bergland, W.H., Bakke, R., Slurry Supernatant Treatment in Anaerobic Digestion (AD) Sludge Bed. Poster at the Conference “Environmental Technology for Impact» 29-30 April 2015 in Wageningen, The Netherlands.

Nordgård A.S.R., Bergland W.H., Bakke R., Østgaard K., Bakke I. Microbial community changes in granule-based UASB reactors due to substrate changes. Poster at the Conference «Biogas Microbiology» 10-12 June 2014 in Uppsala, Sweden.

Bergland, W.H., Botheju, D., Dinamarca, C., Bakke, R., 2011. Considering Culture Adaptations to High Ammonia Concentration in ADM1. In proceedings of SIMS 2011 the 52nd International Conference of Scandinavian Simulation Society. http://www.scansims.org/sims2011/SIMS2011.pdf (Paper 17)

Bergland, W.H., Haugen, F., Bakke, R., 2010. A Cost Effective Two Stage Biogas Process for Organic Waste Treatment. In proceedings of Linnaeus ECO-TECH'10. https://cms.lnu.se/polopoly_fs/1.65230!ECO%20TECH%C2%B410%20CD.pdf (Page 540)