Alessandra Dieudè

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C3-22)
I PhD-prosjektet undersøker jeg privatskolers utvikling og skolepraksis i Norge. Gjennom en multi-case studie utforsker jeg hvordan privatskolepolitikk er legitimert, og hvordan lærere og skoleledere i ulike utdanningssammenhenger tolker styringsdokumenter (pensum, læreplaner, kunnskapsmål, etc.) for planlegging og vurdering.

Ansvarsområder

Forskningsprosjekt:

Forskergruppe

Annet:

CV

Publikasjoner

Artikler

Mølstad, C. E., Prøitz, T. S., & Dieude, A. (2020). When assessment defines the content—Understanding goals in between teachers and policy. The Curriculum Journal, n/a(n/a). https://doi.org/10.1002/curj.74

Dieudé, A. (2021) Legitimizing private school policy within a political divide: the role of international references, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, DOI: 10.1080/20020317.2021.1963593

Conference presentations:

"Exploring the legitimacy of Norwegian private education policy over the last fifty years". Alessandra Dieudé. Paper presentation at NERA Conference in Oslo, 03.2018

"Exploring international points of reference in Norwegian private education policy". Alessandra Dieudé. Paper presentation at ECER Conference in Bolzano, 09.2018

"School leader - municipal relationships in school development work". Tine Sophie Prøitz, Alessandra Dieudè and Christine Rendahl Stenersen. Paper presentation at ISCAR Conference in Stavanger, 01.2019

"Peeling back layers – a macro and micro analysis of private and public teachers’ interpretations of curriculum". Alessandra Dieudè and Tine Sophie Prøitz. Paper presentation at ECER Conference in Hamburg, 09.2019

Populærvitenskapelig artikkel:

"Skolelederen som endringsagent - hva nå under Fagfornyelsen?" - Alessandra Dieudè, Christine R. Stenersen, Cathrine Gjølstad, Pernille J. Berg & Tine S. Prøitz. 2020, Skolelederen. USN