Ann Kristin Larsgaard

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (S-437B)
Ann Kristin er for tiden ansatt som stipendiat ved Institutt for helse-, sosial-, og velferdsfag. Studien "Når kunnskaper møtes" undersøker samskaping i barnevernet og hva som skjer når unge med erfaring fra barnevernet sammen med lærere ved utdanningsinstitusjoner sammen skal utvikle og forbedre barnevernfaglig utdanning.

Kompetanse

  • Barn og unges medvirkning 
  • Samskaping 
  • Tverrfaglig samarbeid 
  • Sårbare barn og unge
  • Kunnskapsgrunnlaget i barnevernet
  • Kunnskapsbasert praksis

CV

Publikasjoner

Larsgaard, A. K., Krane, V., & Damsgaard, H. L. (2019). Brikke eller aktør og samskaper - Ungdommer i barnevernet og deres fortellinger omå være deltakere i et samskapingsprosjekt. Tidskriftet Norges Barnevern. doi:1891-1838-2020-01-02

Eide, K., Kjelaas, I., & Larsgaard, A. K. (2017). Hjem eller institusjon? Tidsskrift for velferdsforskning, 20(04), 317-331.

Larsen, A.& Larsgaard, A.K. (2017). Samskabelse kræver noget andet – et studie af likeverd i samskabelse. Uden for Nummer, 34, 4-13.

Larsgaard, A.K. & Hauge, H.A. (2016). Fremgangsmåter for å fremme framtidas talenter: Hva kan kommunene gjøre for å øke andelen som gjennomfører videregående opplæring. Rapport til Fylkesmannen i Telemark. Høgskolen i Sørøst-Norge