Anniken Randers-Pehrson

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (N-115)
Medlem i forskergruppen EMAL og Kunstnerisk utviklingsarbeid. Forskningsinteresser: fagdidaktikk, kunst og håndverk og estetisk praksis.

Ansvarsområder

*Fagkoordinator og emneansvarlig for lærerspesialist i kunst- og håndverk

*Faglærer og emneansvarlig i design, kunst og håndverksfag, faglærerutdanning, master og GLU

*Fag- og studieutvikling 

 

 

Kompetanse

CV

NAVN OG ADRESSE:

Anniken Randers-Pehrson

Stigeråsen 24

3726 Skien

 

NÅVÆRENDE STILLING

2006 – d.d. Faglig ansatt på Universitetet i Sørøst-Norge knyttet til lærerspesialist i kunst og håndverk,  faglærer-, GLU- og masterutdanning i design, kunst og håndverk

UTDANNING

2016: Avhandling for graden ph.d, UiO/Institutt for pedagogikk

1998-2000: Hovedfag/ master i Kunst og håndverk ved HiT

1988-1993: Adjunktutdanning (faglærer+2 årsenheter):

-  Pedagogisk teori og praksis, HiAk

-  Formgiving og produktutvikling, HiT, Raulandsakademiet

-  Folkekunst, grunnstudium, HiT, Raulandsakademiet

-  Spesialiseringsstudium i metall, Statens lærerhøgskole i forming, Blaker

- Grunnstudium i forming, Statens lærerhøgskole i forming, Blaker

UNDERVISNINGSERFARING FRA GRUNNSKOLE

2001-2006: Faglærer i Kunst og håndverk, Kjølnes u. skole, Porsgrunn

1995-1998: Faglærer i Kunst og håndverk, Bøler skole, Oslo

DELTAGELSE I SAKKYNDIGARBEID:

2020: Høgskolen på Vestlandet; kommisjon for undervisningsstilling, leder

2020: Høgskolen på Vestlandet; kommisjon for stipendiatstilling

2019: Universistet i Sørøst-Norge; kommisjon for undervisningsstilling

2018: Høgskolen i Østfold; kommisjon for undervisninsstilling, leder

2018: Universitet i Sørøst-Norge; kommisjon for stipendiatstilling

2017: Høgskolen på Vestlandet; kommisjon for undervisningsstilling

2017: Universitet i Agder; kommisjon or undervisningsstilling

2017: Høgskolen på Vestlandet; kommisjon for undervisningsstilling

2017: Universiteti Stavanger; kommisjon for undervisningsstilling

ØVRIG KOMPETANSE /ERFARING

200 4-2006: Timeøvingslærer, HiT, IFF

1996-1998: Timeøvingslærer, HiAk

1991-1992: Produksjonsarbeider i smykkesmie, Notodden

Publikasjoner

Carlsen, Kari; Randers-Pehrson, Anniken; Hermansen, Hilde (2018). Design, kunst og håndverk i Norge: fra barnehage til PhD. Techne series : Research in sloyd education and crafts science. A 2018 ;Volum 25.(3) s. 58-73

Randers-Pehrson, A. (2016). Tinglaging og læringsrom i en kunst- og håndverksdidaktisk kontekst. Doktorgradsavhandling ved Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

Randers-Pehrson, A. (2011). Entreprenørskap+Kunst og håndverk=sant? i Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning. (red.) T. Kvernbekk and L. Løvlie. Bergen, Fagbokforlaget.

Randers-Pehrson, A. and B. M. Aakre (2008). Norge - formgiving, kunst og håndverk, i Nuläge och framåtblickar - om undervising och forskning inom det nordiska slöjfältet. (red) M. Gulliksen and M. Johansson, NordFo. B:15/2008: 45-58.

Randers-Pehrson, A. (2000). Kultur og kreativitet av hjertets lyst: en studie av kjærlighetsringen som objekt. [Notodden], HiT,EFL: 99, XVII bl.