Arvid Odland

Arvid Odland

Professor Emeritus

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for natur, helse og miljø
Campus Bø (1-232)

Ansvarsområder

Botanikk, økologi, biodiversitet, alpine ecology, effekter av klimaendring, reinbeiteforskning