Elisabeth Holm Hansen

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-136)
Elisabeth Holm Hansen er Professor og tilknyttet Master i helsesykepleie og bachelor sykepleie i Porsgrunn, Diku prosjekt India, Reccine prosjektet og forskergruppen EST ved Universitetet i Oslo.

Ansvarsområder

  • Emneansvarlig Master i helsesykepleier, Porsgrunn
  • Prosjektkoordinator DIKU, Internasjonalisering USN- India
  • The Effective Stuttering Treatment Project, Forskningsrådet, Universitetet i Oslo
  • Reccinne prosjektet, USN
  • Forskningsutvalget Sykehuset Telemark STHF, medlem
  • Regional kompetansetjeneste for metodevurdering, referansegruppen

Kompetanse

Triagering og kliniske vurderinger i legevakt/akuttmottak

Pasientsimulering, akuttsykepleie og legevakt

Kvantitative forskningsmetoder

Folkehelse 

CV

Arbeidserfaring:

2020- dd Professor ved Universitetet i Sørøst-Norge (100%)

2020-dd Professor II ved VID, Bergen (20%)

2014- 2020 Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (100%)

2011- dd  Førsteamanuensis 2 ved VID, Haraldsplass Vitenskapelige Høgskole, Bergen (20%)

2012-2014 Spesialrådgiver for forskning, Norsk Sykepleierforbund (100%)

2005-2012 Forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research, UIB,Bergen (100%)

2000-2005 Daglig leder og prosjektleder, Gruppe for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (nå Folkehelseinstituttet, 100%)

1999-2000 Prosjektmedarbeider, Telemark Legeforening (40%)

1992-2000 Avdelingsleder/oversykepleier, Skien legevakt (100%).

1985-2000 Sykepleier Skien og Siljan legevakt (60%).

1983-1985 Sykepleier Gjerpen Alders- og Sykehjem (50%).

1980-1983 Sykepleier Sykehuset Telemark (100%).

 

 

Utdanning:

2019 PhD veileder kurs

2018 UHPED Trinn 2

2015 Høgskolepedagogikk

2011 PhD –grad i Legevaktmedisin. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen

2007 Master of Public Health, Institutt for samfunnsmedisin, Fakultet for helsetjenesteforskning, Universitetet i Tromsø

1999  Management training for health professionals, Norwegian Business School (BI)

1996  Videreutdanning helsesøster, Høgskolen i Telemark

1993  Forskningsmetoder og statistikk, Universitetet i Oslo

1981  Sykepleierutdanning, Høgskolen i Telemark

 

Reviewer (peer review) for vitenskapelige tidsskrifter:

·       BMJ Open

·       BMC Health Research  og andre tidsskrifter i BMC

·       Scandinavian Journal of  trauma, resuscitation and emergency medicine

·       Sykepleien forskning

Redaktør og forfatter av bok med anmeldelser:

Hansen, Elisabeth Holm; Hunskaar, Steinar (redaktører).

Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 (ISBN 978-82-05-48460-3) 387 s.

 

Kap1.6.  Hansen, Elisabeth Holm; Hunskaar, Steinar.

Medisin og sykepleie i legevakt: Egenart og samarbeid. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3. s. 58-63

Kap 3.2. Hansen, Elisabeth Holm.

Pasientvurderinger og rådgivning i legevaktsentralen. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3. s. 294-300

 

Kap 3.3. Hansen, Elisabeth Holm.

Kommunikasjonsferdigheter i legevaktsentral. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3. s. 322-335

Kap 3.5.  Hansen, Elisabeth Holm.

Observasjon i legevakt. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3. s. 294-300

 

Kap 6.2. Hansen, Elisabeth Holm.

Opplæring og kompetanseutvikling. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3. s. 294-300

 

Kap 6.3. Hansen, Elisabeth Holm.

Kvalitetssystem og kvalitetsforbedring. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3. s. 322-335

 

Kap 6.5.  Hansen, Elisabeth Holm; Hunskaar, Steinar.

Journalføring og dokumentasjon. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3. s. 322-335

 

Boka er revidert mai og trykkes Juni 2020, 2. utgave, Gyldendal Akademiske

 

 

Forfatter og redaktør av nasjonale oppslagsverk og veiledere:

 

1. ”Telefonråd” elektronisk beslutningsstøtte for legevaktsentraler, AMK-sentraler og fastlegekontor. www.telefonråd.no  Forfatter og redaktør

 

2. Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Plan for faglig utvikling av legevaktsentraler. 2013 Aksnes AO, Hammer Bech H, Berge R, Bjørnsund L, t Hammersland Dagestad M, Dreyer K , Hansen EH , Jensen Å. 

ISBN:978-82-8210-023-6 . Medforfatter

http://w344228-www.php5.dittdomene.no/wp-content/uploads/2018/09/06_20130527-plan-for-faglig-utvikling-ved-lv-sentraler.pdf

 

2.  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Bruk av lydlogg til kompetanseheving i legevaktsentral. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2012. Forfatter

 https://www.norceresearch.no/nasjonalt-kompetansesenter-for-legevaktmedisin/veiledere-faglige-rutiner-og-prosedyrer-for-legevakt

 

3.  Sosial- og helsedirektoratet. Veileder for etablering og drift av interkommunale legevaktordninger. IS-13/2003. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, 2003. Forfatter

Styreverv, råd og utvalg:

2019- dd    Varamedlem til styret ved Universitetet i Sørøst-Norge

2016- dd    Medlem av forskningsrådet Sykehuset Telemark STHF

2017-2019 Medlem av referansegruppen «Regional kompetansetjeneste for metodevurdering», Oslo Universitetssykehus

2016 Revisor ved tilsyn om kommunene sikrer forsvarlige legevakttjenester ved Kragerø og Drangedal interkommunale legevakt, Helsetilsynet  

2011 Medlem av referansegruppe i Nasjonalt Kunnskapssenter i forbindelse med prosjektet «Triagesystemer  for akuttmedisinske tjenester, prehospitalt og ved innleggelse i sykehus».

2011  Medlem av referansegruppa til Helsetilsynets utarbeidelse av «Veileder for tilsyn med kommunal Legevakt»  

2011-2012 Representant i fagrådet ved Haraldsplass diakonale Høgskole.

2000-2005 Kunnskapssenteret /GRUK: Styremedlem (som daglig leder)

1997-2003 Norsk legevaktforumets styre: Styremedlem, sekretær og regnskap

1997-2004 Telemark Fylkeskommune; Nasjonal Strategi. Deltaker i nettverk for kvalitetsforbedring i helsetjensten. Fylkeslegen i Telemark

Publikasjoner

 

Hansen EH, Sandvik BM, Teige A-M, Antypas K, Guttormsen LS, Næss K-A B. Tidlig identifisering av barn som stammer – en spørreundersøkelse av helsesykepleieres vurderinger. Sykepleien Forskning 2021;16(83692):(e-83692).

Sandberg LJ, Tønseth KA, Kloster-Jensen K, Robe C, Reece G, Hansen EH, Berntsen K, Halle M, Edsander-Nord Å, Höckerstedt A, Kauhanen S, Sneistrup C, Tindholdt T, Gullestad HP, Gunnarsson GL, Berg E, Creed Selber J. An Aesthetic Factor Priority List of the Female Breast in Scandinavian Subjects. Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open: October 2020 - Volume 8 - Issue 10 - p e3173 doi: 10.1097/GOX.0000000000003173

Holm Hansen E, Bomann E, Fagerstrom LM. Perception of the implementation of the nurse practitioner role in a Norwegian out-of-hours primary clinic: An email survey among healthcare professionals and patients. Nordic Journal of
nursing research. 2020 Nov. https://doi.org/10.1177%2F2057158520964633

Holm Hansen E, Bomann E, Bing-Jonsson P, Fagerstrom LM. Introducing Nurse Practitioners Into Norwegian Primary Healthcare-Experiences and Learning. Res Theory Nurs Pract. 2020 Jan 1;34(1):21-34. doi: 10.1891/1541-6577.34.1.21. PMID: 31937634.

Deilkås ET, Hofoss D, Elisabeth HH, Gunnar TB. Variation in employees' perceptions of patient safety culture between Norwegian GP practices and Out-of-hour clinics - a survey study. PLoS One. 2019;14:e0214914. doi: 10.1371/journal.pone.0214914.

Elisabeth Holm Hansen, Steinar Hunskår. Legevaktarbeid, en innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldedal Akademiske, 2016. ISBN/EAN: 9788205484603

HansenEH, Teige A-M. Nyttig praksis i India. Tidsskrift for helsesøstre nr 3-2016

Philips H, Huibers L, Holm Hansen E,  Bondo Christensen M, Leutgeb R, Klemenc-Ketis Z, Chmiel C, Muñoz MA, Kosiek K, Remmen R. Guidelines adherence to lower urinary tract infection treatment in out-of-hours primary care in European countries. Qual Prim Care. 2014;22(4):221-31.

Bondevik GT, Hofoss D, Hansen EH, Deilkås EC.Patient safety culture in Norwegian primary care: A study in out-of-hours casualty clinics and GP practices. Scand J Prim Health Care. 2014;27:1-7.

Bondevik GT, Hofoss D, Hansen EH, Deilkås EC. The safety attitudes questionnaire - ambulatory version: psychometric properties of the Norwegian translated version for the primary care setting. BMC Health Serv Res. 2014;14:139.

Raknes G, Hansen, EH, Hunskaar S. Distance and utilisation of out-of-hours services in a Norwegian urban/rural district: an ecological study. BMC Health Serv Res. 2013;13:222.

Hansen E Telephone advice and decision tools, Utposten 2012;6:36-37.

MorkenT, Hansen EH. National register of out-of-hours services in primary health care, where does people call today? Utposten. 2012;1:16-19.

Eikeland OJ, Hansen EH, Tønsaker SK, Hunskaar S. Watchtower project; Epidemiological data data for emergency medicine in primary health care.Report 2011. Bergen: National Center for emergency primary Health care 2012 (ISBN 978-82-92970-51-5).

Hansen EH, Hunskaar S. Telephone triage by nurses in primary care out-of-hours services in Norway: an evaluation study based on written case scenarios. BMJ Qual Saf. 2011;20:390-6.

Hansen EH, Hunskaar S. Understanding of and adherence to advice after telephone counselling by nurse: a survey among callers to a primary emergency out-of-hours service in Norway. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2011;5:48.

Hansen EH. Monitoring activities in out-of-hours emergency primary care in Norway. A special emphasis on nurses telephone triage and counselling. University of Bergen 2011 (ISBN 978-82-308-1873-2) UiB. PHD THESES, tilgjengelig i sin helhet i BORA.

Philips H, Huibers L, Holm Hansen E, Bondo Christensen M, Leutgeb R, Klemenc-Ketis Z, Chmiel C, Muñoz MA, Kosiek K, Remmen R. Guidelines adherence to lower urinary tract infection treatment in out-of-hours primary care in European countries. Qual Prim Care. 2014;22:221-31.

Nyen B, Hansen EH, Bondevik GT. The quality of handling telephone calls to the emergency primary health care by nurses. Sykepleien Forskning. 2010;5: 220-226.

Nyen B, Hansen EH, Foss MK, Bondevik  GT. Nurses handling telephone calls to the emergency primary health care. Sykepleien Forskning. 2010:2:130-136.

Press K, Hansen EH, Hunskår S. Influensapandemien høsten 2009: Henvendelser til legevakt.  Research report nr. 3-2010, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Zakariassen Erik, Hansen EH, Hunskaar S. Incidence of emergency contacts (red responses) to Norwegian emergency primary healthcare services in 2007 a prospective observational study. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2009;17:30.

Hansen EH. Unplanned paediatric care pathways. British Journal of Healthcare Management. 2009;15:554-555.

Morken T, Hansen EH, Hunskaar S. Legevaktorganisering i Norge - Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. 2009 (ISBN 978-82-92970-21-8) 17.

Hansen EH, Hunskaar S. Development, implementation, and pilot study of a sentinel network ("The Watchtowers") for monitoring emergency primary health care activity in Norway. BMC Health Serv Res. 2008;8:62.

Hansen EH, Zakariassen E, Hunskaar S. Sentinel monitoring of activity of out-of-hours services in Norway in 2007: an observational study. BMC Health Serv Res. 2009;9:123.

Hansen EH, Hunskaar S. Differences in requests to out-of-hours services. Tidsskr Nor Laegeforen. 2007;127:1344-6.

Nieber T, Hansen EH, Bondevik GT, Blinkenberg J, Thesen J, Zakariassen E, Hunskaar S. Organization of Norwegian out-of-hours primary health care services. Tidsskr Nor Laegeforen. 2007;127:1335-8.

Zakariassen E, Blinkenberg J,Hansen EH, Nieber T, Thesen J, Bondevik G, Hunskaar S. Locations, facilities and routines in Norwegian out-of-hours emergency primary health care services. Tidsskr Nor Laegeforen. 2007;127:1339-42.

Forskningsrapporter:

1. Morken T, Hunskår S. Hansen EH, Blinkenberg J, Zakariassen E, Tønsaker S. Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2007. Rapport nr.1 Bergen. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni helse, 2008.  http://bora.uib.no/handle/1956/6246

 

2. Eikeland O-J, Hansen EH, Press K, Tønsaker S, Hunskår S. Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport frå 2008. Rapport nr. 4-2009. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009.

http://bora.uib.no/handle/1956/6245

 

3. Morken T, Hansen EH, Hunskår S. Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009. Rapport nr. 8- 2009. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni helse, 2009. http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/6248/Registerrapport%202009.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

4. Eikeland O-J, Hansen EH, Press K, Tønsaker S, Hunskår S. Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport frå 2009. Rapport nr. 5- 2010. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni helse, 2010.

https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5908/2010%20nr.%205%20Vaktt%c3%a5rnrapporten%2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5. Press K, Hansen EH, Hunskår S. Influensapandemien høsten 2009: Henvendelser til legevakt. Rapport nr. 3-2010. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni helse, 2010.

http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5917/2010%20nr.3%20Influensapandemien%20h%C3%B8sten%202009.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

6. Eikeland O-J, Hansen EH, Hunskår S & al. Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport frå 2010. Rapport nr. 2- 2011. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni helse, 2011.

http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5912/2011%20nr.2%20Samlerapport%20Vaktt%c3%a5rnprosjektet%202010.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

7. Eikeland O-J, Hansen EH, Tønsaker S, Hunskår S. Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2011. Rapport nr. 4- 2012. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research 2012.

http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5911/2012%20nr.4%20Vaktt%c3%a5rnrapporten11.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

8. Blinkenberg J, Bovim E, Hansen EH. Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøtteverktøy. Rapport KoKom 2009. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap, 2009.

 

9. Aasmoe N, Møller Andersen C, Hunskår S, Holm Hansen E. Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport oktober/2008, Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob Helse , Bergen, 2008.

http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5916/2008%20oktober%20Porsgrunn%20Rapport.oktober%2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

10. Hunskår S, Hansen EH. Rapport fra pilotprosjektet «Vakttårn». Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2006 (vedlegg).

 

11. Hunskår S, Hansen EH. Legevaktorganisering i Norge, Rapport fra en registerstudie. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2006