Eva Sauvage

Eva Sauvage

Univeritetsbibliotekar

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Bibliotekseksjon
Campus Vestfold (A2-8)
Jeg er leder av universitetsbibliotekets e-ressursgruppe og svarer gjerne på spørsmål knyttet til digitale medier og databaser. Jeg jobber også i skranken i biblioteket Vestfold. Som kontaktbibliotekar for HiU driver jeg også med undervisning og veiledning av studenter og forskere i spørsmål som handler om bruk av litteratur som blant annet informasjonssøking, vurdering av kilder og bruk av kilder i tekst.

Ansvarsområder

 • Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap (kontaktbibliotekar)
 • E-ressurser og digitale medier
 • Undervisning og veiledning (litteratursøking og kildebruk)
 • Forskerstøtte
 • Innkjøp, fjernlån, 

Kompetanse

Master i Bibliotek- og informasjonsvitenskap fra OsloMet (2020)

Interesseområder

 • Studenters informasjonsadferd
 • Litteraturbruk i en moderne tid

 

CV

 • 2013 - Spesialbibliotekar ved biblioteket Vestfold, USN
 • 2009 - 2013 Spesialbibliotekar ved Gunnerusbiblioteket, NTNU UB
 • 2008 - 2009 Avdelingsleder Spesialsamlingene ved Gunnerusbiblioteket, NTNU UB
 • 1998 - 2008 Spesialbibliotekar ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avd. teknologi

Publikasjoner

Masteroppgave: Hva vi snakker om når vi snakker om skjønnlitteratur: en narrativ studie ved seks universitets- og høgskolebibliotek