Frode Nyvold

Frode Nyvold

Førstelektor Emeritus

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk
Campus Rauland ()