Grith Overgaard Fosnæs

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4206)

Ansvarsområder

 • Velferdsteknologi i samarbeid med produktleverandører, Campus Drammen
 • Simuleringskoordinator internt/eksternt
 • Universitetslektor i BA sykepleie
  • Underviser (SPLVIT) innen grunnlegende behov: væskebalanse og eliminasjon
  • Underviser innen palliasjon: Pårørende og Livets siste dager (LISID)
  • Praksisveileder i kommunehelsetjenesten 1. og 3. året
   • Grunnleggende praksis: Sykehjem og hjemmetjenesten
   • Hjemmetjenesten: Helsevurdering og organisering av faglig liste
   • Sykehjem: Ledelse, Veiledning og Innovasjon (prosjekt)
  • Praksisveileder i pre-klinikk på USN, Drammen
  • Veileder innen Digital Simulering (DIGSIM)

Kompetanse

 • Palliativ sykepleier
 • Tverrfaglig veileder
 • Coach
 • Simuleringsfasilitator
 • Personalledelse
 • Prosjektledelse
 • Kompetanseutvikler
 • Geriatri
 • Studentveiledning
 • Underviser

CV

Publikasjoner