Håkon Viumdal

Førsteamanuensis

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (B-238)
Programkoordinator for Masterprogrammet "Industrial IT and Automation"

Ansvarsområder

  • Delt emneansvar for FM4017 "Project"
  • Delt emneansvar for FMH606 "Master's Thesis"
  • Underviser i IIA1217 - "Hard/Soft Sensor in Process Measurements" i samarbeid med professor Saba Mylvaganam
  • Veileder innen sensorteknologi og maskinlæring

Kompetanse

Førsteamanuensis

Publikasjoner