Hilde Jorunn Syvertsen Plathe

Hilde Jorunn Syvertsen Plathe

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4411)

Kompetanse

Interesseområder:
Palliasjon, ernæring, pårørende, dokumentasjon av sykepleie, pedagogikk, yrkesdidaktikk og variasjon av metoder, vurdering for læring, simulering, veiledning.
Undervisningsområder:
Sykepleie, hygiene, sykepleiedokumentasjon, klinisk veiledning, kliniske ferdigheter i preklinikk.
Fagområder:
Pallisjon, Intensiv, Simulering, Veiledning.

Publikasjoner

2012 Plathe, H, Jensen, H "Pårørendes opplevelse og erfaring ved ufrivillig vekttap hos lungekreftpasienter i palliativ fase" Sykepleien Forskning nr 2: 2012, 7: 124-131.

2013 Plathe, Hilde; Knutsen, Knut Runar. " Økt veilederkompetanse for kontaktsykepleiere på 2 sengeposter ved Kongsberg sykehus". Prosjektrapport fra utviklingsprosjekt i praksis mellom Høyskolen i Buskerud og Kongsberg sykehus, Vestre Viken studieåret 2012-2013. Kongsberg: Vestre Viken: Kongsberg sykehus 2013 3 s. HSN VV

2016 Solheim, Elisabeth; Plathe, Hilde. Formativ vurdering av kliniske prosedyrer. Bachelor sykepleiestudenters evaluering av et nytt formativt vurderingsskjema, anvendt i high - fidelity simulering. Nordisk konferanse om simulering og utdanning; 2016-02-03 - 2016-02-04 HSN

2016 Poster Solheim, Elisabeth; Plathe, Hilde. Formative assessment of clinical skills. Nursing students evaluation of a new formative assessment tool used in high-fidelity simulations. Nordisk konferanse om simulering og utdanning; 2016-02-03 - 2016-02-04 HSN

2017 Solheim, Elisabeth*; Plathe, Hilde*; Eide, Hilde. Nursing students' evaluation of a new feedback and refection tool for use in high-fidelity simulation - Formative assessment of clinical skills. A descriptive quantitative research design. Nurse Education in Practice 27 (2017) 114-117 HSN * To førsteforfattere.