Ingrid Taylor

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen ()

Ansvarsområder

Doktorgradsstipendiat

Kompetanse

Min kompetanse er knyttet til kvantitativ og kvalitativ forskning innenfor avansert klinisk allmennsykepleie (AKS), samt utdanning innenfor sykepleie. Jeg har også kompetanse innen forskning om velferdsteknologi ut fra et etisk perspektiv.

CV

Utdanning
08.2010 – 12.2013     Master i helsevitenskap, NTNU, Trondheim
08.2007 – 06.2010     Bachelor i sykepleie, HiST, Trondheim (nå NTNU Trondheim)
08.2006 – 06.2007     Årstudium Psykologi, NTNU, Trondheim

 

Stillinger
08.2015 –                   Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Sørøst-Norge
03.2015 – 08.2015     Vitenskapelig ansatt, Senter for omsorgsforskning – Sør, Porsgrunn
04.2014 – 07.2015     Høgskolelektor, Timeansatt/Vikar, Institutt for helsefag,
                                   Høgskolen i Telemark (nå Universitetet i Sørøst-Norge), Porsgrunn
03.2014 – 08.2015     Sykepleier, Distriktspsykiatris senter, Porsgrunn/Vestmar, Nedre
                                   Telemark, Døgnavdeling, Post B
06.2011 – 03.2012     Sykepleier, St. Olavs Hospital. Spesialpost 4, Psykisk helsevern,
                                   Trondheim
06.2010 – 08.2010     Sykepleier, St. Olavs Hospital. Dialyse, Trondheim

Publikasjoner

Taylor, I., Fagerström, L., Finnbakk, E., Wangensteen, S., Sandvik, L., & Bing-Jonsson, P. (2021). Development of clinical competence – A longitudinal survey of nurse practitioner students. BMC Nursing 20(1), 130–130. https://doi.org/10.1186/s12912-021-00627-x

Taylor, I., Bing-Jonsson, P., Wangensteen, S., Finnbakk, E., Sandvik, L., McCormack, B., & Fagerström, L. (2019). Self-assessment of clinical competence and need for further training – A cross sectional survey of advanced practice nurses students. Journal of Clinical Nursing. 29(3-4), 545-555. https://doi.org/10.1111/jocn.15095 

Taylor, I., Bing-Jonsson, P., Johansen, E., Levy-Malmberg, R., & Fagerström, L. (2019). The Objective Structured Clinical Examination in evolving nurse practitioner education: A study of students' and examiners’ experiences. Nurse Education in Practice, 37, 115-123. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2019.04.001

Sánchez, V., Anker-Hansen, C., Taylor, I., & Eilertsen, G. (2019). Older People’s Attitudes And Perspectives Of Welfare Technology In Norway. Journal of Multidisciplinary Healthcare. 12, 841—853. https://doi.org/10.2147/JMDH.S219458

Sánchez, V., Taylor, I., & Bing-Jonsson, P. (2017). Ethics of smart house welfare technology for older adults: A systematic literature review. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 33(6), 691-699. https://doi.org/10.1017/S0266462317000964

Eilertsen, I. & Kiik, R. (2016). Nurses' emotional challenges in providing home care in Norway. Nordic Journal of Nursing Research, 32(1), 82-87. https://doi.org/10.1 177/20571585 15623406