Johan Lövgren

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold ()
Johan Lövgren underviser på grunnskolelærerutdanning og har hovedansvar for studiet PPUFHP - folkehøgskolepedagogikk. Han har publisert pedagogisk forskning og lærebøker på tema dannelse og sosial læringsteori. Johan er aktiv i nordiske og globale nettverk for folkehøgskoleforskning.

Ansvarsområder

 

Kompetanse

2018 Doktorgrad i pedagogikk med avhandlingen "The Reflective Community: Learning processes in Norwegian folk high schools."

1997 Praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo.

1992 Embetseksamen med forskerkurs i sosiologi fra Uppsala universitet

 

CV

Fra 2020 til dags dato førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Fra 2016 til 2018 Researcher (deltid) ved Avdelning för vuxnas lärande på Linköpings universitet.

Fra 2015 til 2019 Ph.d.-stipendiat og høgskolelektor i pedagogikk (deltid) ved MF Norwegian School of Theology.

Fra 2012 til 2021 ansatt av folkehøgskolene sentralt for arbeid med pedagogisk utdanning, forskning og publisering.

Fra 1999 til 2021 lærer ved Grenland folkehøgskole.

Fra 2003 til 2006 lærer (50%) ved Croftholmen videregående skole.

1997-1999 Lærer på ungdomsskole og videregående skole.

Publikasjoner

2020 Bok «Learning together» utgitt av Folkehøjskolernes Foreningen Danmark.

2019 Bok «Forskning om Nordisk folkhögskola: En översikt 1998-2018 med sammanfattningar» utgitt på Linköping University Electronic Press.

2018 Artikkel «Community, Self and the Other: Learning processes in Norwegian folk high schools» i Scandinavian Journal of Educational Research.

2018 Bok «Ungdom, kultur, tro: Aksjonsforskning i norsk folkehøgskole» utgitt av folkehøgskolene.

2017 Doktorsavhandling «The Reflective Community: Learning processes in Norwegian folk high schools.»

2017 Redaktør for temanummer i Nordic Studies in Education.

2017 Artikkel "A short introduction to research on the Nordic folk high schools" i Nordic Studies in Education.

2016 Artikkel «Secular youth and religious practice: candle lightening in Norwegian folk high schools» i British Journal of Religious Education.

2015 Artikkel «Norwegian folk high schools redefine their role as value-based institutions» i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift.

2014 Artikkel «Norsk kristen folkehøgskole som verdiformidler: tre prosjekt på folkehøgskolenes verdigrunnlag» i Prismet.

2014 Bok «Tro i praksis. Respekt, fellesskap, læring» på IKO forlag.

Deltar aktivt i samtaler og diskusjoner på forskerforumet Researchgate.
https://www.researchgate.net/profile/Johan_Loevgren