Kari Aasheim

Seniorkonsulent EVU

USN Handelshøyskolen
Adm, Handelshøyskolen
Campus Drammen (6304)
Kari Aasheim jobber i teamet for Etter- og videreutdanning (EVU-teamet) som seniorkonsulent for betalingsstudier ved USN Handelshøyskolen (HH) ved campus Drammen.

Ansvarsområder

Betalingsstudier ved EVU/HS:

 • Coaching og ledelse
 • Endringsledelse
 • EU-Prosjektledelse
 • Human Resource Management
 • Leanledelse
 • Logistikk og innkjøp
 • Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering
 • Motivasjon og mestring
 • Personlig lederskap og samspill
 • Prestasjonsledelse
 • Prosjektledelse
 • Utvikling og endring i organisasjoner
 • Verdibasert ledelse og organisasjonskultur

Executive Master of Management:

 • Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner
 • Kunnskapsledelse
 • Ledelse, innovasjon og demokrati
 • Teknologiledelse
 • Strategi

Kompetanse

CV

Utdanning:

Bachelor of Management (Leadership in Action), Handelshøyskolen BI

Fordypning i Prosjektledelse, Handelshøyskolen BI

Forming, Lærerhøgskolen i Bodø

Bedriftsøkonom, Handelshøyskolen BI

Forberedende studier i økonomi og databehandling, Handelshøyskolen BI

Publikasjoner