Karl Thomas Hjelmervik

Karl Thomas Hjelmervik

Førsteamanuensis II

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold ()