Kirsten Marie Dalene

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (4225)
Mine faglige interesseområder er knyttet til ulike karriereveiledningsteorier og metoder - spesielt konstruktivistisk og narrativ karriereveiledning, samt områdene karriereveiledningssamtalen i praksis og karriereveiledning og profesjonalitet.

Ansvarsområder

  • Ph.d.-prosjekt om Life Design Counseling i Norge (fullføres i løpet av 2021)
  • Emneansvarlig for Karriereveiledning for rådgivere i Osloskolen (KFR30)
  • Forelesninger på mastergrad i karriereveiledning og videreutdanninger i karriereveiledning, samt veiledning av studenter og sensurering

Kompetanse

  • Konstruktivistisk og narrativ karriereveiledning, spesielt Life Design Counseling
  • Karriereveiledningssamtalen i praksis
  • Coaching- og veiledningsferdigheter

CV

 

Se fullstendig CV på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/kirsten-marie-norendal-32733770?trk=nav_responsive_tab_profile_pic

Medlem av forskergruppen i karriereveiledning:

https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/karriereveiledning/

Publikasjoner

Arbeidstittel på PhD-prosjekt: "Life Desing Counseling i Norge - et aksjonsforskningsprosjekt med karriereveiledere fra ulike sektorer"

Norendal, K. M. (2018). Life Design i Norge - en vei til meningsskaping for individet. I R. Kjærgård & P. Plant (Red.), Karriereveiledning for individ og samfunn (s. 206-228). Oslo: Gyldendal Akademisk.


Norendal, K. M. (2018). Barndomsminner i karriereveiledning – malplassert eller nyttig? www.veilederforum.no

Se ellers på Cristin:

https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=798821