Kirsti Lise Rosenvold Bruun

Oppdragsleder

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Team Etter- og videreutdanning HIU
Campus Porsgrunn (B-272B)
Leder for etter- og videreutdanningsenheten ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU). Oppdragsleder har det overordnede ansvaret for fakultetets EVU-virksomhet og sitter i fakultetets ledergruppe.

Kompetanse

Utdanning

  • Mastergrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo (2017)
  • Organisasjon og ledelse, Høgskolen i Lillehammer (1997)
  • Cand.mag (1994): Merkantil fransk og internasjonal handel (1992), Høgskolen i Østfold-Økonomi og administrasjon (1993), Institut Universitaire de Technologie i La Rochelle (Frankrike)-Bachelor i språk og økonomi (1994): University of Central Lancashire (England)

 

Utredningsarbeid

2019: Strategisk utvikling av fakultetsadministrasjonen ved fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS)

2018: Gjennomgang av EVU portefølje ved fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS)

2017: Utvikling av målevariable for kvalitet i hjemmetjenesten ved hjelp av Statistikkbanken/SSB og Pasientsikkerhetskampanjen

https://www.linkedin.com/in/kirsti-rosenvold-bruun/

Publikasjoner

2018:

Bygger minst der det trengs mest - Dagens Næringsliv lørdag 23.06.18:

https://www.dn.no/arbeidsliv/sykehjem/eldreomsorg/ase-michaelsen/bygger-minst-der-det-trengs-mest/2-1-363466

Utbygging av sykehjem og omsorgsboliger for eldre -Kommunenes økonomi er avgjørende

Tidsskrift for omsorgsforskning nr 1/2018

https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2018/01/_______________utbygging_av_sykehjem_og_omsor

2017:  

Finansiering av sykehjem og hjemmetjenester

Tidsskrift for omsorgsforskning nr 1/2017

https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2017/01/finansiering_av_sykehjem_og_hjemmetjenester