Kjell Enger

Kjell Enger

Universitetslektor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg (5379)