Kristin Jordal

Kristin Jordal

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-40)
Utdanningsforsker med særlig interesse for kvalitativ metode, narrativ teori og sosiokulturell læringsteori. Undervisningansvar med særlig fokus til vitenskapsteori og metode, akademisk skriving og livshistorisk perspektiv på profesjonell utvikling.

Ansvarsområder

 

  • Emneleder bachelor i sykepleie
  • Leder av forskergruppen «Klinisk kompetanse i sykepleie-utdanningen» - campus Vestfold
  • Veileder på masterprogrammet AKS
  • Representant i programutvalget for Bachelor sykepleie
  • Representant i USN - Profesjon

CV

Utdanning:

Examen philosophicum 1987, Universitetet i Oslo

Bachelor sykepleie 1993, Vestfold sykepleiehøyskole

Grunnfag sykepleievitenskap 1995, Universitetet i Bergen

Mellomfag sykepleievitenskap 1996, Universitetet i Bergen

Praksisveiledning innen helse- og sosialfag 2002, Høgskolen i Vestfold

Master i helsefagvitenskap 2006, Universitetet i Oslo

Ph.D ved medisinsk fakultet  2016, Universitetet i Oslo

Læring, undervisning og vurdering i høyere utdanning 2018, Universitetet i Sør-Øst Norge

Utdanning i en digital tid 2019, Universitetet i Sør-Øst Norge

 

Arbeidsforhold og stilling:

1988 Hovseter alders- og sykehjem, assistent

1989-1990 Rønningen barnehage, assistent

1991-1993 Fagertun alders- og sykehjem, sykepleierstudent

1993-1996 Haukeland sykehus, sykepleier

1997-1998 Slåtthaug videregående skole, adjunkt

2001-2004 Høgskolen i Vestfold, høgskolelærer

2007 Avdeling for helsefagvitenskap, UIO, vit.assistent

2008-dd Universitetet i Sør – Øst Norge, Høgskolelektor/Stipendiat/Førsteamanuensis

Publikasjoner

Avhandling:

“I`ll make a damn good nurse”- A Qualitative Study of Coherence and Learning in Nursing Education. Doktorgrad, Medsinsk fakultet, UIO, 2016

Jordal, K., & Heggen, K. (2015a). Masculinity and nursing care: A narrative analysis of male Students stories about care.

Nurse Education in Practice, 15(6), 409 – 414, doi:10.1016/j.nepr.2015.05.002

Jordal, K., & Heggen, K. (2015b). When life experience matters: A narrative exploration of students' learning in nursing education. Nordic Psychology, 67(2), 104- 116. doi: 10.1080/19012276.2015.1031552

Jordal, K., Heggen, K., & Solbrække, K. N. (2014). Exploring the relationship between technology and care: A qualitative study of clinical practice for nursing students. Journal of Nursing Education and Practice, 5(2). doi: 10.5430/jnep.v5n2p58

Bokkapittel:

Jordal, K. (2011). “Jeg vil bli en forbaska god sykepleier”: To menns fortellinger om sykepleie somprofesjonsvalg In A. Leseth & K. N. Solbrække (Eds.),Profesjon, kjønn og etnisitet (pp. 57–70). Oslo: Cappelen Akademisk

Kronikk:

Bakken, R., Bing_Johnsson, P., Jordal, K., Kapstad, H. (2017). «Hvor er mannfolka i sykepleien»Varden.no, Drammens Tidende, Tønsberg blad.no og Forsking.no (8.mars 2017)