Lars Erik Opdal

Universitetslektor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold ()
Master i Informatikk: Programering og nettverk (UiO) Master thesis: Parallel Computing with MPI in Shared and Distributed Memory

Ansvarsområder

Ansvar for følgende emner:
IB1020 : Programmering for beregning (Pyhton)
PB1090: Objektorientert programmering (Java)
DA-SYS3000 : Programvareutvikling

TSD2490: Programvareutvikling

 

Kompetanse

Linux

C

Java

Python

C#

CV

Universitetet i Oslo (UiO)
Simula Research Lab
Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT)
Ceres - Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan (KDTO)
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (UNIT)
BaneNor - konsulent
Statens vegvesen - konsulent

Publikasjoner