Lena Leren

Lena Leren

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen ()