Morten Vale Wang

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø ()
Universitetslektor innen idrettsfag med bred fagportefølje og undervisningserfaring. Tidligere yrkeserfaring innen norsk idrett, prosjektleder innen folkehelse, humanitært arbeid og trenerutdanning.

Ansvarsområder

Undervisning:

Bachelor i Idrettsvitenskap: Sport Management, Idrett årsstudium.

Mye undervisning innenfor tematikker som bla. barn og utvikling, kultur & samfunn, norsk idrett og idrettspolitikk, idrett og internasjonalt utvikling og bistand (SDP).

Doktorgrad:

Startet på PhD-løp i 2020 med tittelen; "En kultursosiologisk studie av lokal politisk kultur på anleggsfeltet:
Et flerdimensjonalt dypdykk i legitimering og forståelsen av idretts- og anleggspolitikken i kommunesektoren".

 

 

Tidligere undervisningserfaring knyttet til kroppsøving og lærerutdanning ved campus Notodden:

Faglærer Kroppsøving

Kroppsøving i grunnskolelærerutdanning (GLU) og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Physical Education, Sport and Outdoor Learning (PESOL)

Barn, bevegelse og vannopplæring ved Barnehagelærerutdanning

Kompetanse

Master i Idrettsvitenskap, med fordypninger innen idrett, kultur/samfunn og internasjonalt utviklingsarbeid.

Praktisk-pedagogisk utdanning

Grunnfag Friluftsliv

Påbegynt PhD-løp i kulturstudier ved USN: "En kultursosiologisk studie av lokal politisk kultur på anleggsfeltet:
Et flerdimensjonalt dypdykk i legitimering og forståelsen av idretts- og anleggspolitikken i kommunesektoren".

CV

Publikasjoner