Nils Deneke Høivik

Nils Deneke Høivik

Professor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (G3-36)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner