Per Åsmund Omholt

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk
Campus Rauland (121)
Musikkviter, folkemusiker, pedagog og kulturformidler

Ansvarsområder

  • ​emneansvarlig for emne tradisjon, samfunn og identitet på bachelorstudiet i folkemusikk
  • instrumentlærer på hardingfele og sjøfløyte
  • veileder master
  • veileder phd

Kompetanse

Gjennom mange år har jeg formidlet tradisjonsmusikk og kunnskap omkring denne delen av vår kulturarv. Jeg arbeider til daglig som forsker og pedagog ved Universitetet i Sørøst-Norge på Rauland, der jeg underviser både norske og utenlandske studenter i praktiske og teoretiske disipliner. Fagstoffet omfatter musikkteoretiske, kulturhistoriske og samfunnsfaglige emner. Den praktiske undervisningen er i hovedsak rettet mot tradisjonelt slåttespill på hardingfele og sjøfløyte. Forskningen har i det siste særlig rettet seg mot tonalitetsstudier.

CV

Yrkeserfaring:
- Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Telemark /
Høgskolen i Sørøst-Norge) / Førsteamanuensis    2009 – d.d.
-Høgskolen i Telemark (HiT), høgskolelektor     2000-2009
-Høgskolen i Telemark (HiT), høgskolelærer,      1993 – 2000
-Norges Bygdeungdomslag, kulturkonsulent      1987 – 1990
 

Utdanning:
-Universitetet i Bergen, doktorgrad musikkvitenskap    2004 - 2009
-Universitetet i Bergen, hovedfag etnomusikologi    1997 – 2000
-Rogaland Musikkonservatorium, pedagogikk årsenhet       1992 – 1993
-Universitetet i Trondheim, folkedans, halvårsenhet    1991 – 1992
-Telemark Lærerhøgskole, toårige studier i folkemusikk    1990 – 1992
-Hamar Lærerhøgskole, musikk årsenhet     1985 – 1986
-Telemark Distriktshøgskole, toårige kulturstudier    1883 – 1985
-Romerike Folkehøgskole, teater-/ musikklinje      1982 – 1983
-Ringerike Gymnas, språklinje        1979 – 1982

Annen formidlingsvirksomhet:

 

Jeg har:

 

-sittet i redaksjonen for nivå 1.-skriftet Musikk og tradisjon fra 2013 – d.d.

 

-lang erfaring med arrangering av faglige seminar, både teknisk og programmessig. Er seminaransvarlig i Norsk Folkemusikklags styre.

 

-både gjennom jobb og frivillig arbeid lang erfaring som konsertarrangør. Har som primus motor for Folkemusikkscena på Rauland arrangert mer enn 140 konserter i fra 2004 – 2018

 

- bred erfaring som utøver innen ulike sjangere og i ulike konstellasjoner på hardingfele, gitar, sang, fløyte og munnharpe, også internasjonalt

 

-deltatt på flere fonogramproduksjoner, både som musiker og produsent

 

-laget folkemusikkprogram for radio, bl.a. et program for

Folkemusikktimen på NRK P2 høsten 1996

 

-hatt diverse instruktøroppdrag innen (folke)musikk ut over arbeidet på folkemusikkstudiet, både for barn og voksne, også internasjonalt

 

 

Styreverv / organisasjonsarbeid:

 

         -faglig representant i styret for Høgskolen i Telemark 2011 – 2015

-medlem i FoU-utvalg for fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, Høgskolen   i Telemark 2010-2012

-medlem i styret i Norsk hardingfelesenter 2011 – 2013

-styreleder i Folkemusikkscena på Rauland 2009 – 2018

-vara- og ordinær medlem i styret i Norsk Folkemusikklag (2003 – d.d.)

-leder i Spelemannslaget Falkeriset (2002 – 2010)

-konsertansvarlig i hovedkomiteen for Landskappleiken på Rauland i 2001

-diverse tillitsverv i Norges Bygdeungdomslag (NBU) på lokalt,

            regionalt, nasjonalt og nordisk nivå i årene 1979 – 2000,

-leder i Oslo lokallag av Fellesrådet for det sørlige Afrika (1988 – 89)

-lokalt tillitsvalgt i MFO, Musikernes Fellesorganisasjon

           

             

 

Priser / utmerkelser:

 

Jeg har mottatt:

 

            -Ole Vig-prisen 1990 for generelt arbeid med lokalkultur

-Folkemusikkredaksjonen i NRK P2’s ungdomspris 1992

-Rådet for folkemusikk og folkedans sin fagpublikasjonspris for 2017

Publikasjoner

Omholt, Per Åsmund.(2020). Truls Ørpen, oppskrivertradisjonen og de gode formene. Folkemusikk: Tidsskrift for folkemusikk og folkedans, (4), (58-61)

Omholt, Per Åsmund. (2020). О традиционной народной музыке Норвегии [About Norwegian Traditional Folk Music].  Music Journal of Northern Europe, 3(23) (44-62)

Omholt, Per Åsmund. (2020). Vara ungkar og gå fri [CD]. Oslo: Grappa/Heilo HCD7360

Omholt, Per Åsmund. (2020). En, to, tre…?: Om inkonsekvenser, variasjon og endring i springar- og polstakt i Norge. Puls. Musik och dansetnologisk tidsskrift, (5), (61-80)

Omholt 2018: «Meir høgtid enn juleftan», i J.F. Hovden og Ø. Prytz (red.) Kvalitetsforhandlinger – kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur, Fagbokforlaget, (s. 235-260)

Omholt 2016a: «Knut Fingarsen Fosslia -sølvklare toner og falske penger», i A.S. Hole (red.) Folkemusikk – tidsskrift for folkemusikk og folkedans, nr. 1(s. 25-29)

Eriksson, K. og Omholt 2016: «Zornmerket, kappleik og kvalitet», i A.S. Hole (red.), Folkemusikk – tidsskrift for folkemusikk og folkedans, nr. 2 (s. 27-32)

Omholt 2015: «Mælefjøllvisa – toner i bevegelse. Om intonasjon i vokal folkemusikk» i Moen (red.): Musikk og tradisjon, Norsk Folkemusikklags skrift nr. 29, Novus forlag (29-58)

Aksdal/ Kolltveit / Moen / Omholt (red.) 2014: Hardingfeledekoren, Novus forlag

Omholt 2012: «48.600 måter å spille en slått på» i Kolltveit (red.): Musikk og tradisjon, Norsk Folkemusikklags skrift nr. 26, Novus forlag (68-92)

Omholt 2011: «Rytmen i kryllingspringar» i Kolltveit (red.): Musikk og tradisjon, Norsk Folkemusikklags skrift nr. 25, Novus forlag (47-65)

Omholt 2010: «How old is a tune?» i Ziegler, Susanne (red.): Historical Sources and Source Criticism, Skrifter nr. 29, Svensk Visarkiv, (s. 169-178)
  
Omholt 2009: Regional og typologisk variasjon i norsk slåttemusikk,  Doktorgradsavhandling, Griegakademiet, UiB, publisert på Telemark Open Research Archive (TEORA), http://hdl.handle.net/2282/958

Omholt 2008: «På jakt etter folkemusikkskalaen – et overblikk», i Ressem (red.): Norsk folkemusikklags skrift nr. 22, Novus forlag ( s. 27-59)

Omholt 2007a: «Tradisjonsområder – konstruksjon eller realitet?», i Thedens (red.): Norsk Folkemusikklags skrift nr. 20 (s.1-19)

Omholt 2007b: «Om kadensformlene i springar og pols», i Ressem (red.): Norsk Folkemusikklags skrift nr. 21, Novus forlag (s.73-85)

Jordstøyl, Hommo, Omholt 2004 (red.): Jubileumsskrift for Vinje Spilemannslag og Spelemannslaget
Falkeriset

Omholt 2000: Form og struktur i norsk slåttemusikk – et analysearbeid med utgangspunkt i et materiale fra Krødsherad, Hovedfagsavhandling i etnomusikologi, Griegakademiet, Universitetet i Bergen