Ragnhild Riis

Ragnhild Riis

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (L-123B)

Ansvarsområder

  • Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Videreutdanning i psykisk helsearbeid, med særlig ansvar for praksisstudier
  • Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Kompetanse

CV

Publikasjoner