Rose-Marie Bank

Rose-Marie Bank

Hospitant Helse

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen ()

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner