Roy Rasmussen

Roy Rasmussen

Universitetslektor Emeritus

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (D2-84)

Ansvarsområder