Thomas Martinsen

Thomas Martinsen

Overingeniør

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (G2-39)

Ansvarsområder

Ansvar for  Gass, Vakuum, trykkluft, DI-vann og ventilasjon til renlab.

I renlab: Ansvar for elektriske og optiske måleutstyr, Ovner og alt vakuumutstyr.

Prosessansvarlig for plasmaprosesser (Plasma etsing, rensing og deponering av metaller).

Kompetanse

CV

Publikasjoner