Thor-Egil Eide

Rådgiver, Internasjonalt kontor

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Seksjon for Internasjonalisering
Campus Vestfold (B2-53A)
Fakultetskontakt for TNM Vestfold Institusjonell Erasmus+-koordinator Prosjektkontakt ved strategiske partnerskaps- og kapasitetsbyggingsprosjekter Administrativ støtte ved søknader om prosjektetableringsstøtte fra Diku

Ansvarsområder

* Fakultetskontakt for TNM Vestfold
* Institusjonell Erasmus+-koordinator
* Prosjektkontakt ved strategiske partnerskaps- og kapasitetsbyggingsprosjekter

* Del av prosjektteam, SI
* Administrativ støtte ved søknader om prosjektetableringsstøtte fra Diku 

 

Kompetanse

CV

Publikasjoner