Torgeir Solberg Mathisen

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg ()
Stipendiat i prosjektet: Et slag for syn - Kompetanse innen Rehabilitering, Syn og Slag i Kommunehelsetjenesten. (KROSS-K) Formålet med studien er å fremme rehabilitering, helse og livskvalitet til personer med synsforstyrrelser etter hjerneslag.

Ansvarsområder

Forsker på oppfølging av synsvansker etter hjerneslag. Underviser om hjerneslag og rehabilitering. 

Kompetanse

Utdannet sykepleier fra 2004

Master i klinisk helsearbeid, aldring og eldreomsorg fra 2015

Publikasjoner

Loss of driver license after stroke: The lived experiences of older men http://www.sciedupress.com/journal/index.php/jnep/article/view/8456

“Invisible” visual impairments. A qualitative study of stroke survivors` experience of vision symptoms, health services and impact of visual impairments https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05176-8